Confessio 2017/3

Negyvenegyedik évfolyam, harmadik szám

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Bodoky Richárd: Örök reformáció

TÉMA: A reformáció – ma

Fazakas Sándor: Reformáció és egyházszervezet

Tóth Tamás: Szervezet, irányítás és konfliktusmegoldás a gyülekezetben

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Bagdy Emőke: „Ha kevesbedünk, akkor edzeni kell erőinket aktív cselekvésekkel”

Tatai István: Ismerjük fel újra küldetésünk lényegét!

Csernaburczky Ferenc: Hitelesség, időszerűség, egymásért érzett felelősség

Karasszon István: Az irigyelt reformáció

Markó István: „Buzgó imádkozással kell elkérnünk és megértenünk elrendelt feladatainkat”

Szakál Béla: A hiteles, Ige szerinti élet: beszéd nélküli prédikáció

Csabina Sándor: Egyházszervezeti reformáció

Gulyás László: Személyes példamutatás és feladatvállalás

Papp Márton: „Változzatok meg értelmetek megújulásáva” (Róm 12,2)

TANÚSÁG

Szűcs Ferenc: „Absolutely nothing!” In memoriam Varga László (1928 Zilah - 2017 Marosvásárhely)

Karasszon István: Szesztay Mária (1927–2017)

SZÉPMÍVESSÉG

Füzesi Magda: Dagerrotípia odaátra - Üzenet Arany Jánosnak (vers)

Tóth-Máthé Miklós: Számadással Istennek tartozom. Részlet az első magyar Kálvin-regényből

Zsirai László: Utolsó üdvözlet. Búcsú T. Ágoston Lászlótól (vers)

FIGYELŐ

Ruzsa-Nagy Zoltán: A presbiteriánus egyházkormányzat kialakulásának története Skóciában a XVI-VII. században

Kiállítás

Szoták Orsolya: Ég és föld között – Kondor Béla művészete madártávlatból

Budapest Kálvin téri installáció

Békési Sándor: Kálvin háttal – de az igék legalább a talpunk alatt

Irodalmi szalon

Református színésznő a református író szerepében

Blogfigyelő

Daniel A. Siedell: Luther, az evangelikalizmus és a modern művészet

Könyvszemle

Bertha Zoltán: Számadással Istennek tartozom – Az első magyar Kálvin-regény

Aniszi Kálmán: Magunk keresése ─ Albert Gábor: Vesszőfutás. Válogatott művek 5.

Karasszon István: Erasmus és reformáció – Christine Christ-von Wedel könyvéről

A Kálvin Kiadó ajánlója

A Második Helvét Hitvallás (Új fordítás 2017). Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán újságíró, közíró, szerkesztő
Bagdy Emőke professzor emerita, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor
Békési Sándor református teológus, egyetemi tanár
Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár
Bodoky Richárd (1908-1996) református lelkipásztor, író, a Filadelfia Diakonissza Intézet és a Bethesda Kórház lelkész-igazgatója
Csabina Sándor a Debreceni Református Egyházmegye gondnoka, a Zsinat világi tagja
Csernaburczky Ferenc a Zsinat világi tagja, egyházmegyei gondnok, iskolaigazgató
Fazakas Sándor református teológus, egyetemi tanár
Füzesi Magda költő
Gulyás László ny. egyetemi tanár, a Zsinat világi tagja
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Markó István egyházmegyei gondnok, a Zsinat világi tagja, egykori országgyűlési képviselő
Papp Márton teológiai hallgató
Ruzsa-Nagy Zoltán református lelkipásztor, doktorandusz
Siedell, Daniel A. művészettörténész, egyetemi tanár Markó István egyházmegyei gondnok, a Zsinat világii tagja, egykori országgyűlési képviselő
Szakál Béla presbiter, a Zsinat világi tagja, a Zsinat Diakóniai Bizottságának tagja
Szoták Orsolya újságíró, szerkesztő
Szűcs Ferenc református teológus, professzor emeritus
Tatai István református lelkipásztor
Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró, költő
Tóth Tamás közgazdász
Zsirai László költő, újságíró

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.