A Második Helvét Hitvallás

 

A Második Helvét Hitvallás
(Új fordítás 2017)

Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső

 

Kálvin Kiadó, Budapest, 2017 Fr/5, 184 oldal, keménytáblás, 990 Ft

 

A Bullinger Henrik által írt, a svájci egyházak által 1566-ban elfogadott Második Helvét Hitvallás a Heidelbergi Káté mellett a magyar református egyház hitvallási irata, a Szentírás alapján álló református hitünknek szabatos kifejtése. A hitvallást 450 éve, az 1567-es debreceni zsinaton fogadták el elsőként hazánkban. Erre az évfordulóra készült el a szöveg új fordítása.

„Az egyes országokban, nemzetek körében és városokban már ez idáig is sok és különféle hitvallást és hitmagyarázatot írtak, és mostanság is adnak ki ilyeneket; ez utóbbi időkben pedig – amikor oly szerencsétlenül elszaporodtak és mindenütt előtörnek a veszélyes eretnekségek – ezekkel tanítják és tanúsítják, hogy egyházaikban tiszta szívvel és őszintén gondolják, hiszik és tanítják a keresztyén hitnek és vallásunknak minden tantételét, egészében is, és részeiben is, és hogy az eretnekségekkel és szektákkal semmiféle közösségük nincs. Ezt már mi is megtettük korábban közzétett írásainkban. Minthogy azonban ezek feledésbe merülhettek, illetve sokféle vonatkozásban és részletesebben is tárgyalják a dolgot, hogysem mindenkinek ideje lenne azokat alaposan végigvenni és átolvasni, most, más hívők jeles példáján felbuzdulva, ebben a rövid magyarázatban igyekszünk összefoglalni és Krisztus összes híve elé tárni egyházaink tanítását és rendtartását, amelyet egyházaink már a reformáció kezdete óta, oly sok éve és annyi küzdelemben, a legnagyobb egyetértéssel tanítottak is, és meg is őriztek, mind e mai napig.

Egyúttal ezzel a munkával tanúsítjuk az Úrtól elnyert teljes egyetértésünket is, hogy egyházainkban – ahová szolgálatra rendelt bennünket – mindannyian egyképpen szóljunk, és ne legyenek közöttünk meghasonlások, hanem legyünk egy test, egyazon értelemmel és meggyőződéssel. /…/ Mindenekelőtt pedig kijelentjük, hogy amit itt előadtunk, azt a legnagyobb készséggel hajlandók vagyunk egészében és részleteiben bővebben is kifejteni, ha valaki ezt kéri, sőt, ha valakik Isten igéjéből jobbra tanítanának, ezt megköszönve engedünk is nekik, és követjük is őket az Úrban, akinek dicséret és dicsőség.”

Részlet az Előszóból

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Huber Wolfgang: Dietrich Bonhoeffer. A szabadság felé vezető úton | Szabó Elődné Melinda (szerk.): Mindennap veled.

A Kálvin Kiadó ajánlója

Deuterokanonikus bibliai könyvek. Magyarázó jegyzetekkel | Szikszai Béni: Mivé formálhat Isten keze? Ezékiel könyvének üzenete | Bajcsi Norbert: Szenvedéllyel. Utam a drogoktól a velünk élő Istenig | Gárdonyi Zsolt: Áldáskívánás négyszólamú vegye...