Egy mellékszereplő a kép szélén

Istennek legszebb alkotása

Lélekben mindig otthon

Életre kelt álom

„Ismét újra kell születnünk”

A lélek lángoló lendülete

Banner Zoltán és az erdélyi magyar képzőművészet

Szilágyi Imre grafikus művészete

Bűn és bűnhődés tükre

Ahol szívesen üdül a lélek

A szövőszék szószéki beszéde

A test és a lélek íze

Emlék és mű

A felelősséggel húzott vonal

Hívőket akarok toborozni

A művészet szakrális, spirituális és profán jelentése

Protestáns performatív piktúra – ukrónia a performatív absztrakt festészet kezdeteiről

Kálvin háttal – de az igék legalább a talpunk alatt

Tóth Menyhért (1904-1980) festőművész kiállítása a Biblia Múzeumban

Tóth Menyhért kiállításán