Megváltozott társadalmi közeg hatása a gyülekezetek közösségépítő erejére

Népegyházból hitvalló egyház lettünk?

Pillanatkép a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életéből

A hit és a tudás egységéről

„Minőség és közösség az Egyetem jelszava”

Áldássá lenni a világban

Beszámoló a konferenciáról

A hit a politikára is kihat

A jövőt ostromló képzelet

50 éves az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

Worship Symposium 2017 ‒ Élmények, tanulságok és teológiai reflexió

Párizson innen és túl

A bensheimi ökumenikus intézet 59. évi konferenciájáról