Az első nyomtatásban megjelent női szerzőségű könyv Magyarországon

Arany János és a kálvinizmus

„Eltétetett nekik az igazság koronája”