Szenci Molnár Albert 450 éve

„Nincs okunk panaszkodnunk Madáchra”

Egy elfeledett reformkori tudós prédikátor – Sípos József (1775-1840)

Két ifjú Tisza: Domokos és Kálmán

200 éves nemzeti imádságunk: a Himnusz

375 éve hunyt el I. Rákóczi György, a „bibliás őrálló fejedelem”

Lónyay Menyhért a politikus és az egyházférfi (1822-1884)

Petőfi hét éve

Egy ENSZ-főtitkár lelki életéről

Az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma

A Tiszák

200 éve született a teremtett lét és az emberi lélek páratlan ismerője: Dosztojevszkij

Pápai Páriz Ferenc időszerűsége

A Lánchíd építőjére emlékezünk

Zichy Mihály alkotói pályaképe

„Isten dicsőségére és az emberek hasznára”

II. Rákóczi Ferenc dédszülői öröksége

250 éve hunyt el Magyarigenben Bod Péter (1712-1769)

Az első nyomtatásban megjelent női szerzőségű könyv Magyarországon

Arany János és a kálvinizmus