Élet-halál mezsgyéjén

Likvid társadalom likvid egyháza

Református közösségek létrehozási lehetőségének adatalapú vizsgálata

Rendhagyó vidékek a 2022-es népszámlálás vallási térképén

A 2022-es magyarországi utolsó (?) „hagyományos” népszámlálás eredményei és problémái

És a számok néha könyörtelenek

Református vagyok

Református vagyok

Református vagyok

A nemiség, szexualitás és a házasság bibliai alapjai, valamint mai társadalmi kihívásai, különös tekintettel az LMBTQ+ ideológiára

A nemek forradalma, genderideológia, genderaktivitás napjainkban

Megszámláltattál. És ...?

Magyar reformátusság határokon innen és túl

Tézisek az orosz-ukrán háború „értelméről”

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekülteket segítő tevékenységéről és kárpátaljai segítségnyújtásáról

Isteni navigáció: „Az elmúlt évben 115-ször léptem át a határt”

Helyzetjelentés Kárpátaljáról

Egymás terhét hordozzátok!

A mai ember viszonya a halálhoz, a gyászfeldolgozás és annak hiánya a XXI. században

Szembesülés a gyermekhalálon át