A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

Isten országának jó ízét továbbadni

Követésre méltó életminta, hiteles képviselet

Az egyház minden tagja felelős egyháza állapotáért és megújulásáért

Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

Imádkozó és hiteles keresztyén élet a megújulás záloga

Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

„Merjünk szeretni, mert tudom, Isten előbb szeretett!”

A kommunikáció: egyházat formáló erő

Megszokott reformáció – Egy református lelkész naplójából

A reformáció maradandó üzenetei

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

A „megújulásról”

A hitelesség visszaszerzése

A keskeny útra térjünk

Az egyház mint a hívők közössége

Felelősség

Hitünk EGÉSZsége

Hitvallásos keresztyénség