Más-e, és mitől más az új generáció?

Generáció fókuszú szolgálat

Globalizáció és az egyház

Túlnépesedés, erőforrás szűkösség, „élettér” konfliktusok

Reformáció, kultúra, identitás

A reformáció a mai keresztyén öntudatban

Megújulás!?

Stratégiai tervezés és bátorság

„Embertől emberig vinni az evangéliumot”

„A megújulásnak folyamatosnak kell lennie minden keresztyén ember életében”

Az egész embert kellene megszólítani

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt”

Először nekem kell megújulni

Szeretetből

Reformáció és egyházszervezet

Szervezet, irányítás és konfliktusmegoldás a gyülekezetben

„Ha kevesbedünk, akkor edzeni kell erőinket aktív cselekvésekkel”

Ismerjük fel újra küldetésünk lényegét!

Hitelesség, időszerűség, egymásért érzett felelősség

Az irigyelt reformáció