„Az igehirdetés bolondsága”, mint a cigánymisszió megtartó ereje

„Harangoznak a templomban”

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

A Ráday-család birtoklástörténete I. Andrástól III. Pálig

A presbitérium mint tanácskozó és döntéshozó testület

A diakonissza életforma története Magyarországon és Nyugat-Európában

A modern tudományos világkép a keresztyén vallás és az ateizmus szemszögéből

Keresztyénüldözés a XXI. században – csak a módszerek változnak

Segíts, hadd áldjalak!

Az örmények védőangyaláról, Johannes Lepsiusról és a népirtásról

Egyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében

Örökségünk. Magyar protestáns antifónák

Ahol teológia gyülekezeti énekké válik – ahol a gyülekezeti ének teológiává magasztosul

A Zsoltárok könyvének szerkezetéről

Kultúra nélküli (digitális) civilizáció? – „civilizálatlan” kultúra?

A pápai infallibilitás tana

Széljegyzetek az Egyház – Közösség definíciójához

A protestantizmus világgazdasági jelentősége

Peregrinációról járvány idején

Lehet-e az emberi jog önpusztítás?