„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róm 12,2)

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Bár így valószínűleg sokak válaszával fog megegyezni az enyém is, mégis azt hiszem, nem tudok én sem jobb feleletet adni ezekre a kérdésekre, mint amit maga Pál apostol kér tőlünk: „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm12,1k). – Ez az egy szükséges, hogy megújuljon az értelmünk! Nem azért, mintha 500 év óta a reformátori gondolatok elavultak volna, hanem mert mi magunk nem tartunk ott, ahonnan az elődeink valaha elindultak.

Mit kell tenni a megújulás érdekében? – Semmi mást, mint teljes odaszánást tanúsítani az apostol szerint. Bizonyára igaza van! Úgy gondolom, arra is találunk kellő útmutatást a Szentírásban, hogy mindez hogyan valósul meg.

Számomra az utóbbi időben a gyülekezet jelenti a megújulás elsődleges felületét. Mit jelent számunkra a hívő közösség, akár lelkipásztorok, akár presbiterek, akár más gyülekezeti tagok vagyunk? Szükséges, hogy élő szövetként tekintsünk a gyülekezetünkre, ha valóban hisszük, hogy az egyház Krisztus teste. Sokkal szorosabb, felelősebb közösségekké kell váljanak a gyülekezeteink! Ismernünk kéne a testvéreinket, és olykor talán számon is kérni!

A legsürgetőbb, amit tenni kell – magamra tekintve csak ezt mondhatom –: térdre borulni a Mindenható Isten előtt!

Papp Márton
teológiai hallgató

 

Hasonló anyagaink

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...