Tőkés Béla emlékezete (1912-1961)

Málenkij robot okozta családi tragédiák Vecsésen

Dr. Péter Zoltánra emlékezünk

Presbiterek a tsz-agitátorok célkeresztjében

Gaál Gyula orgonái Hollandiában

Múltmentés – Soos Emese emlékezése Szüleire

A robotos

Tőkéczki László, a különös ember

A népnevelő, a tanár, a puritán, az igaz szabad szellemű tudós, magyar református keresztyén

A nemzetféltő és nemzetépítő író

„Megírta a maradandót és a felejthetetlent”

„Az őrt álló” szellemi ember

Az írott és a kimondott szó erejét használó elkötelezett ember

„Absolutely nothing!”

In memoriam Szesztay Mária

Tóth Kálmán: Ószövetségi biblica theologia

Emlékezés Édesapámra, dr. Tóth Kálmánra

„A bibliafordító szükségképpen bibliatudós…” ‒ A bibliafordító dr. Tóth Kálmán professzor

Tóth Kálmán exegetikai munkássága

Tóth Kálmán héber nyelvtana kapcsán