„Absolutely nothing!”

In memoriam Szesztay Mária

Tóth Kálmán: Ószövetségi biblica theologia

Emlékezés Édesapámra, dr. Tóth Kálmánra

„A bibliafordító szükségképpen bibliatudós…” ‒ A bibliafordító dr. Tóth Kálmán professzor

Tóth Kálmán exegetikai munkássága

Tóth Kálmán héber nyelvtana kapcsán

Tanítványi emlékezés dr. Tóth Kálmánra

Albert Zsuzsa és Albert Gábor irodalmi munkássága

Grezsa Ferenc (1932-1991) laudációja

Szegedy-Maszák Mihály (1943–2016)

A Kocsis – A Próféta

Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt laudációja

Ritoók Zsigmond laudációja

Húsvét – bombák hullása közt

Alan Philip Frederick Sell (1935-2016)

Kálmán Attila emlékezete (1938-2015)

Búcsúzunk Ladányi Sándor professzortól (1937-2014)

Schweitzer József (1922–2015)

Felvette saját személyisége természetes terjedelmét