Személyes példamutatás és feladatvállalás

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Miben kell megújulni?

Vidéken élek, ezen tapasztalatok alapján látom:

  • a 30-60 év közötti korosztály elérése több odafigyelést igényel. A hitbeli elkötelezettség, az újbóli és újbóli megtéréshez több út vezethet, ami egyénektől is függ. A gyülekezet építésében a megkeresés nagyon fontos lépés (lásd bibliai példák). Több esetben siker érhető el azzal, ha a megkereséskor valami feladat elvégzésében való közreműködés során kerülnek közelebb hozzánk. Ebben a személyes példamutatásnak döntő szerepe lehet (nem előttem, hanem utánam);
  • a szószéken elhangzottak: Azt tanítja a Biblia, hogy " szeresd a felebarátodat" az igehirdetésnek arról kellene szólni, hogy „hogyan", nem pedig a templomba járók lelkiismeretét terhelni azzal, hogy ezt nem tették meg stb.;
  • vannak hagyományok minden településen, amit ápolni kell;
  • a rászoruló idősek testi, de főleg lelki gondozása;
  • fontos kérdés a gyermekekkel való foglalkozás, mert ez az egyházközség „veteményeskertje”, (hitoktatás óvodákban iskolákban, baba-mama klubok, ifjúsági alkalmak stb.).

Mit kellene tennem/mit teszek?

  • személyes példamutatás és szerepvállalás az egyházközség missziói tervének elkészítésében és megvalósításában.

Röviden ennyit. Köszönöm a lehetőséget, hogy a gondolataimat elmondhattam.

Gulyás László
ny. egyetemi tanár, a Zsinat világi tagja

Hasonló anyagaink

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...