Confessio 2015/3-4

 Áldott, örömteli Karácsonyt és békés új esztendőt kíván Olvasóinak 

a Confessio szerkesztősége

 
 

Harminckilencedik évfolyam, harmadik-negyedik szám

TARTALOMJEGYZÉK:

 

MEDITÁCIÓ ÉS IMÁDSÁG 

Nyilas Zoltán: Isten kérdése és válasza

TÉMA: Quo vadis Európa?

Karasszon István: Európa mostani problémái

Orbán Balázs: Európa, ébresztő!

Krasznai Andrea: Európai sorskérdések a migráció célkeresztjében. Beszélgetés Szászvári Lajos ny. ezredessel

Speidl Bianka: „Politikai korrektség” és kulturális önfelszámolás

Feke György: A 92-68-as számú járat tragédiája

Gábrityi Molnár Irén: A vajdasági magyarok helyzete és jövőképe

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata az európai migrációs válságról

SZÉPMÍVESSÉG

Friderikusz Sándor interjúja Nádas Péter íróval

Sebestény-Jáger Orsolya versei: Egyszerű karácsonyi ének; Dzóé; Logosz; Szavaid igaza

Tóth-Máthé Miklós: A fehér bot (novella)

Aniszi Kálmán: A kötél (elbeszélés)

Zsirai László: Hisz jót sugall (vers)

FIGYELŐ

Tóth Boglárka: A református egyházjog kialakulása

Orosz Károly: Akikről elnevezték a Zsidókertet Vecsésen

Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században

Baráth Béla Levente: Az I. Carolina resolutiótól a Türelmi Rendeletig

Gáborjáni Szabó Botond: Egy reformátussá lett bazilita szerzetes, Endrédi Jonik debreceni aposztázia ügye

Szabadi István: Az erdélyi református főkonzisztórium és a tiszántúliak: a debreceni taksa

Zarándokút

Gimesi Zsuzsa: Gondolatok törökországi keresztyén emlékhelyekről

IV. Ökogyülekezeti konferencia – 2015

Szalay László Pál: Párizson innen és túl

Kiállítás

Fogarasi Zsuzsa: 100 éve született Szíj Rezső (megnyitó beszéd)

Fogarasi Zsuzsa: Gondolatok (és megoldások) a múzeumban. A Ráday Múzeum fejlesztése Kecskeméten

Könyvszemle

Karasszon István: Könyv a svájci protestáns segélyezésről

Fekete Csaba: Gyülekezeti ének és epika. Pap Balázs: Históriák és énekek

Karasszon István: Felvidéki lelkész életrajza - Galambos Zoltán

Fekete Csaba: Életrajz és pályarajz. Baráth Béla Levente: Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke

Mórocz Bora: Dietrich Bonhoeffer Etikája

Gáspár György: Adalékok egy megírandó fejezethez - Albert Gábor: …minden, ami voltunk… c.  kötetéről

Telepóczki Márta: Egy kicsit ízesebben, no de mértékkel – Könyvajánló Patakról

Fekete Csaba: Coaching. Sárvári György: Sématörés c. könyvéről

A Kálvin Kiadó újdonságai Karácsonyra

Naszádi Krisztina (szerk.): Országodba befogadtál – Cigány fiatalok, munkatársak, lelkészek és művészek a református egyházban

Kálvin János: Az első és második korinthusi levél magyarázata

 

E számunk szerzői:
 

Aniszi Kálmán író, újságíró
Baráth Béla Levente egyháztörténész, teológiai egyetemi tanár
Fekete Csaba református lelkipásztor, művelődéstörténész, tudományos főmunkatárs
Fogarasi Zsuzsa muzeológus, múzeumigazgató
Friderikusz Sándor újságíró, producer, főszerkesztő-műsorvezető
Gáborjáni Szabó Botond történész, gyűjteményi igazgató
Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár (Szabadka)
Gáspár György író, szerkesztő
Gimesi Zsuzsa református lelkész
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Feke György újságíró, a református. hu megbízott főszerkesztője
Krasznai Andrea református lelkipásztor, misszióvezető, okleveles Európa-szakértő
Mórocz Bora doktorandusz (KRE HTK)
Nádas Péter író, drámaíró, esszéista
Nyilas Zoltán református lelkipásztor, esperes
Orbán Balázs a Migrációkutató Intézet főigazgatója, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde
Orosz Károly ny. mérnök, újságíró, helytörténeti kutató
Sebestény-Jáger Orsolya költő, református lelkipásztor, középiskolai tanár
Speidl Bianka jogász, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója
Szabadi István történész, levéltárigazgató
Szalay László Pál református lelkipásztor, közíró, az MRE Ökogyülekezeti Tanács tagja
Telepóczki Márta újságíró
Tóth Boglárka református lelkész, ügyvéd
Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró, költő
Zsirai László költő, publicista

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.