A Kálvin Kiadó újdonságai Karácsonyra

Naszádi Krisztina (szerk.): Országodba fogadtál

− Cigány fiatalok, munkatársak, lelkészek és művészek a református egyházban. Kálvin Kiadó, 2015. (168×188 mm • 140 oldal • kartonált • 900 Ft) –

A kötet címe – Országodba befogadtál – a magyarországi cigányok himnuszának záró sorát idézi, ahogy azt a keresztyén romák éneklik. Közülük tizenhatan szólalnak meg ebben a könyvben: a svájci diplomát szerzett lelkész, a rákkutató doktorandusz, a sokszínű gyülekezetről álmodó teológus lány; a grafikus, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem első cigány származású hallgatója volt; az esti iskolába járó fiatalember, aki Istenben édesapára talált; az árva diakónushallgató, aki utat kíván mutatni a hasonló sorsú gyerekeknek; a hatgyermekes szociológus, aki a cigány közösség megerősítéséért dolgozik; a hitoktató, aki boldogan hirdeti saját népe között az evangéliumot; és a szakmunkát végző presbiter, aki családjáért, gyülekezetéért és hivatásáért áldja Teremtőjét... Az Isten gyermekeként megtalált új identitásról, valamint a közösségi, társadalmi felelősségvállalásról szóló történetek egy olyan etnikum tagjaival ismertetnek meg, amellyel közös hazában élünk, és amellyel – ahogy az egyik cigány festőművész fogalmaz – „atyafiságot kellene vállalnunk”.

„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34–35). Isten kegyelméről, elhívó, kiválasztó szeretetéről beszélnek ezek az interjúk. Sok küzdelemmel, mélységgel és magassággal teli életutakba ad bepillantást ez a kötet, mely végül Isten dicsőítésére, alázatra és szeretetre hívja meg az olvasót. (Dani Eszter, református lelkész)

Jelen kötet egy, a református missziói munkaágak sorát bemutató „sorozat” részként látott napvilágot. A korábban megjelent kötetek közül ma is kapható: L. Molnár István és Magyarné Balogh Erzsébet (szerk.): Nézz fel az égre még egyszer! Történetek a rácsok mögül (168×188 mm; 160 oldal; kartonált; 1100 Ft); Némethné Balog Katalin (szerk.): Valóban szabadok. Bizonyságtételek a Református Iszákosmentő Misszió életéből. (B/6; 124 oldal; kartonált; 700 Ft.)

[[paginate]]

Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata

− Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 8, Fordította: Buzogány Dezső. Kálvin Kiadó, 2015 (B/5; 380 oldal; műbőrkötés; 2100 Ft) –

A Református Egyházi Könyvtár-sorozat (új folyam) 2015-ben megjelent két kötete: Kálvin János exegézise a két korinthusi levélről.

Kálvin a levél tartalmát összefoglaló Argumentumban már előre jelzi magyarázatának fő hangsúlyait, ezek: az evangélium életváltoztató hatalmának bemutatása, a hamis tanítók és tanítások leleplezése és feltartóztatása, az egyház békéjének és egységének szolgálata, de leginkább az, ami Pál egyetlen célja is volt: hogy „ő maga és mindenki más alászálljon, Krisztus pedig uralkodjék”. Márpedig „az első lépés Krisztus szolgálatában az, hogy magunkról elfeledkezve, egyedül csak Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét keressük”. Erre tanít Kálvin kommentárja is. (Bogárdi Szabó István előszavából)

Kálvin János: A második korinthusi levél magyarázata

− Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 9. Szabó András fordítását átdolgozta és jegyzetekkel ellátta Bogárdi Szabó István. Kálvin Kiadó, 2015 (B/5; 208 oldal; műbőrkötés; 1500 Ft) −

Kálvin (...) magyarázatai során leginkább Melanchthon, Bullinger és Bucer szemléletmódját érvényesíti a megértés, a magyarázat és az alkalmazás összefüggésében, de leginkább az alkalmazást tartja fontosnak. Ezzel részben a reformáció munkájára világít rá, részben a keresztyén gyülekezet berendezkedését és egész életét állítja az evangélium fényébe, ahogyan ezt kommentárja utolsó sorában összefoglalja: „Isten... nem külön-külön ajándékozza meg Lelkével az egyes embereket, hanem kegyelmének mértéke szerint adja azt kinek-kinek, hogy az egyház tagjai kölcsönösen osztozva ápolják az egységet.” (Bogárdi Szabó István előszavából)

A sorozat korábban megjelent utolsó kötete: Kálvin János: Institutio I–II. A keresztyén vallás rendszere (Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 7) Fordította: Buzogány Dezső (B/5; 688+700 oldal; műbőrkötés; 6000 Ft).

Hasonló anyagaink