Confessio 2016/2

Negyvenedik évfolyam, második szám

 
TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Lovas András: Ott, ahol Jézus van

TÉMA: Az európai kultúrához való viszony változása a 21. századi ember életében

Szűcs Ferenc: Az európai kultúra gyökerei és távlata

Feke György: Beszélgetés Németh Pállal az iszlám és az európai kultúra viszonyáról

Karasszon István: Keresztyén identitás a 21. századi kultúrában

Lerf Andrea: Szemelvények a mai Y generációról

Hodossy-Takács Előd: Civilizációféltés, bezárkózás, identitásőrzés

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László versei: Belső igény; Útmutatás

Kókai-Nagy Viktor: In memoriam Umberto Eco

Verzár Éva: Az utak az égbe nyúlnak (elbeszélés)

Sebestény-Jáger Orsolya: A hegyre fel (vers)

TANÚSÁG

Soós László: Húsvét – bombák hullása közt

FIGYELŐ

Római katolikus – Orosz ortodox egyházfők találkozója

Kránitz Mihály reflexiója

Imrényi Tibor reflexiója

Művészettörténet

Békési Sándor: Perspektivikus ábrázolásmódok – mint világszemléletek. A perspektíva teológiai értelmezésének rövid történeti áttekintése

Képzőművészet

Krasznai Andrea: Interjú R. Törley Mária szobrászművésszel

Könyvszemle

Karasszon István: Hosszú még az út! – Hatos Pál Ravasz László püspökről írt kötetéről

Aniszi Kálmán: Pomogáts Béla: Történelmi sorsfordulók

A Kálvin Kiadó ajánlója

Hodossy-Takács Előd: A túlélés kora. A bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal

Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Békési Sándor teológiai tanszékvezető docens
Feke György újságíró, a reformatus.hu szerkesztője
Fekete Csaba ny. református lelkipásztor, főkönyvtáros, művelődéstörténész
Hodossy-Takács Előd református teológiai egyetemi docens
Imrényi Tibor ortodox lelkész, c. esperes
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Kókai-Nagy Viktor református teológiai egyetemi docens
Kránitz Mihály római katolikus pap, egyetemi tanár
Krasznai Andrea református lelkész, Európai Unió-szakértő, a történelemtudományok doktora
Lerf Andrea a Coaching Team szakértője
Lovas András református lelkipásztor
Sebestény-Jáger Orsolya költő, református lelkész, középiskolai tanár
Soós László ny. református lelkipásztor
Szűcs Ferenc református teológus, emeritus professzor
Verzár Éva író, költő
Zsirai László költő, publicista

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.