A Kálvin Kiadó ajánlója

Hodossy-Takács Előd:

A túlélés kora

A bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal.

Kálvin Kiadó, 2016

 A/5; kartonált; 200 oldal; 1900 Ft

A bírák korszakának elején Izráel letelepedése, a végén pedig a monarchikus berendezkedés, a dávidi dinasztia hatalomra jutása és megszilárdulása áll. Két évszázad, amelynek egyik legfőbb különlegességét a bibliai történetírásban soha többé meg nem ismétlődő vezetési modell jelenti. Látszólag a legideálisabb körülmények között szerveződött Izráel élete ekkoriban: a Biblia szerint közvetlenül Isten uralma alatt, világi hatalmasok elnyomása nélkül, illetve Isten által választott vezetők irányításával. A bírák könyve azonban nemcsak az ideális állapotot rajzolja meg, hanem rendkívül reálisan ábrázolja ennek az időszaknak számtalan buktatóját és csapdáját is, amelyeket csak ritkán sikerült elkerülni a választott népnek.

„Arra teszünk kísérletet a következő oldalakon, hogy közelebb hozzuk minden érdeklődőhöz az Ószövetség egyik különleges darabját. (...) Különösen is arra fókuszáltunk, hogy hátterétől függetlenül mindenki megérezze: a Szentírás élő Ige, vagyis minden egyes történetcsoportnak volt egy eredeti közege, amelyben elhangzott és ahol hatni akart, viszont máig él, tehát érvényes mondanivalóval rendelkezik a jelenben (és hitünk szerint a jövőben is).”

 

[[paginate]]

Pecsuk Ottó (szerk.):

Bibliaismereti kézikönyv

− 2., javított kiadás.

Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 2016

B/5; 676 oldal; keménytáblás; 4500 Ft −

A Magyar Bibliatársulatnak a protestáns bibliafordítások szövegének gondozása, kiadása mellett kiemelt feladata a Biblia mint Isten Igéje, és mint páratlan és egyetemes kulturális örökség ismeretterjesztő jelleggel történő népszerűsítése is. Ezért látták szükségét az MBT vezetői egy a teljes Szentírás tartalmi ismertetésére alkalmas kiadvány elkészítésének, és kérték fel a tagegyházak neves biblikus szakembereit a Bibliaismereti kézikönyv megírására. A kötet végül 2006-ban látott napvilágot, és azóta is töretlen az érdeklődés iránta.

Többek között a 2014-ben megjelent új, revideált bibliakiadás is szükségessé tette, hogy ez az átfogó bevezetést adó munka egy évtized után megújulva kerüljön a szakmai felhasználók és az egyszerű bibliaolvasó emberek kezébe egyaránt. A szűkebben vett célközönséget elsősorban a közép- és felsőfokú tanulmányaikat folytató fiatalok, valamint a Bibliát hivatalból használó teológushallgatók és lelkipásztorok jelentik. De ez az új kiadás is minden bizonnyal újra megmutatja majd, hogy haszonnal forgathatja a bibliai kor kultúrái és irodalma iránt érdeklődő szélesebb olvasóréteg is. A könyv alapvető ismereteket nyújt az egyes bibliai könyvcsoportok és könyvek szerzőiről, a korabeli felhasználóikról, olvasóikról, s arról a tágabb környezetről, amelyben e szövegek megszülettek. Továbbá rövid és közérthető tartalmi összefoglalással, érdekes irodalom- és kultúrtörténeti információkkal segíti a bibliai szövegek jobb megértését. E fejezetek része az olvasókat további kutatásukban segítő, ajánlott magyar nyelvű irodalom felsorolása. Találhatunk még a kötetben egy-egy általános bevezetést az Ó- és az Újszövetségbe, rövid ismertetést a deuterokanonikus bibliai könyvekről, s egy-egy időrendi táblázatot szintén az ó-, illetve az újszövetségi korhoz.

 

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Huber Wolfgang: Dietrich Bonhoeffer. A szabadság felé vezető úton | Szabó Elődné Melinda (szerk.): Mindennap veled.

A Kálvin Kiadó ajánlója

Deuterokanonikus bibliai könyvek. Magyarázó jegyzetekkel | Szikszai Béni: Mivé formálhat Isten keze? Ezékiel könyvének üzenete | Bajcsi Norbert: Szenvedéllyel. Utam a drogoktól a velünk élő Istenig | Gárdonyi Zsolt: Áldáskívánás négyszólamú vegye...