Confessio 2017/2

Negyvenegyedik évfolyam, második szám

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Németh Dávid: Solus Christus crucifixus

TÉMA: A reformáció – ma

Csanády Márton: A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Fazekas László: Isten országának jó ízét továbbadni

P. Tóth Zoltán: Követésre méltó életminta, hiteles képviselet

Ravasz Ákos: Az egyház minden tagja felelős egyháza állapotáért és megújulásáért

Fekete Vince: Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

Zán Fábián Sándor: Imádkozó és hiteles keresztyén élet a megújulás záloga

Nagy Béla: Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

Szontágh Szabolcs: „Merjünk szeretni, mert tudom, Isten előbb szeretett!”

Janositz Balázs: A kommunikáció: egyházat formáló erő

Pap Ákos: Megszokott reformáció. Egy református lelkész naplójából

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Imre László: Arany János és a kálvinizmus

TANÚSÁG

100 éve született Tóth Kálmán

Zsengellér József: Tóth Kálmán: Ószövetségi biblica theologia

Tóth Kálmán: Emlékezés Édesapámra, Dr. Tóth Kálmánra

Tarr Kálmán: „A bibliafordító szükségképpen bibliatudós…” – A bibliafordító Tóth Kálmán professzor

Karasszon István: Tóth Kálmán exegetikai munkássága

Egeresi László Sándor: Tóth Kálmán héber nyelvtana kapcsán

Hamar István: Tanítványi emlékezés Dr. Tóth Kálmánra

SZÉPMÍVESSÉG

Sebestény-Jáger Orsolya: Úrvacsora (vers)

Albert Zsuzsa: A debreceniek: Kiss Tamás, Tóth Endre és Szabó Magda. Részlet a Szerző „Évtizedek múltán” c. emlékiratából

FIGYELŐ

Gyura Gábor: Mit adhat a reformáció a bankrendszer reformjához?

Biblia a 20. századi magyar képzőművészetben

Bogárdi Szabó István megnyitó beszéde

Reformáció 500 – országos kiállítás

Békési Sándor: A bőség zavara. Az „Ige-idők. A reformáció 500 éve” című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

Könyvszemle

Karasszon István: Jog és erkölcs. Somogyi Alfréd: Az egyházjog isteni többlete

Aniszi Kálmán: Árral szemben. Banner Zoltán: Képírás – képolvasás

A Kálvin Kiadó ajánlója

Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa költő, szerkesztő
Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Békési Sándor teológiai egyetemi tanár
Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Csanády Márton szociológus, főiskolai tanár, a KRE Kommunikációs és Kutatási igazgatója
Egeresi László Sándor református lelkész, teológiai egyetemi docens
Fazekas László református teológus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke
Fekete Vince, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka
Gyura Gábor közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője
Hamar István ny. református lelkipásztor
Hézser Gábor református teológus, pasztorálpszichológus, egyetemi tanár
Imre László irodalomtörténész, az MTA rendes tagja
Janositz Balázs közgazdász
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Nagy Béla a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka
Németh Dávid református teológus, egyetemi tanár
Pap Ákos református lelkipásztor (Magyarvalkó)
P. Tóth Zoltán ny. közlekedésmérnök, egyházmegyei gondnok, a Zsinat világi képviselője
Ravasz Ákos okleveles vegyészmérnök, presbiter (Németország)
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkipásztor, középiskolai tanár, költő
Szontágh Szabolcs református lelkipásztor, a Zsinat Ifjúsági Irodája vezetője
Tarr Kálmán ny. református lelkipásztor
Tóth Kálmán fizikus
Zán Fábián Sándor református teológus, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke
Zsengellér József református teológus, egyetemi tanár, a KRE Hittudományi Kara dékánja

Hasonló anyagaink

Confessio 2017/1

A negyvenegyedik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.