Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

A keresztyénség és az egyház megújulása kétségkívül fontos és elengedhetetlen mai világunkban, egyházunk megfelelő működésében és fejlődésében. Számtalan olyan terület van, ahol változásokra és változtatásokra van szükség. Ezen kérdésben sajnos nehéz megmutatni a pontos irányvonalat, azonban apró lépésekkel előre haladva segíthetjük az út könnyebbé tételét.

Véleményem szerint több bátorsággal és nagyobb elszántsággal kellene fellépnünk a templom falain kívül, szóval és tettel hirdetni Isten igéjét. Fontos lenne a modern technika által nyújtott lehetőségeket kihasználni, hiszen ebből következik a másik fő kiindulópont: a fiatalság megtartása és aktivitásának fellendítése. Számos olyan terület van, ahol a mai modern technika vívmányai által adhatjuk tovább hitvallásunk alapjait. A fiatalok érdeklődési köre sok irányba fut napjainkban, azonban, ha a kellő érdeklődési kör feltérképezése után indítunk el tevékenységet, ez eredményes lehet.

Nagyon fontos a „hogyan”-ra adni választ, hiszen a „mit” már tisztázott kérdés. Szerintem csak a mélyreható és  tartalmi megújulás újíthatja meg az egyházat.

Tudjuk azt, hogy a fiataloké a jövő! Ha nem adjuk tovább tudásunkat, hitvallásunk igazi megélésének módját, akkor folyamatosan csökkenő tendenciát fog mutatni vallásunk; a csökkenő keresztelések, a konfirmáció után az egyházi közösségtől eltávolodó fiatalok aránya máris erre utal. Fontos szem előtt tartani, hogy az idősek útmutatása mellett a gyermekek, fiatalok egyre nagyobb létszámmal jelenjenek meg az alkalmakon. S az, hogy vonzóvá tegyük a gyülekezetben való életet a közösség valódi összetartására és aktívvá tegyük a résztvevőket.

A 2017-es esztendőben a reformáció 500. éves évfordulóját méltatjuk ünnepelni.  Fontos, hogy kiemelten érezhető és látható legyen egyházunkon e fontos ünnep mondanivalója.  Minden nemű tevékenység közül pedig egyre jobban kiemelkedjen a diakóniai munka, a szolgálat.

Mint a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Osztályának igazgatója, jónak látom egy-egy segélyhullám elindítását, ahol a gyülekezeti tagokat, fiatalokat bevonva tevékenykedhetünk. Sajnos, a Kárpátalján uralkodó gazdasági helyzet nem ad korlátlan lehetőségeket az emberek helyzetét illetően, de mindenki helyzetétől függően közreműködhet a programban. A közöny, a fásultság, a nyomasztó anyagi problémák és az emberekben levő negatív egyházkép nehezítenek a feladatunk végzésében.

Hasznos és immáron elérhető lehetőség az internet felhasználása, különböző írások, hanganyagok elérése. A különböző internetes felületeken megtalálható Istentiszteletek, csendesnapok, szabadtéri igei alkalmak, családi napok, stb. mind-mind megerősítést adhat azok számára is, akik eddig nem voltak az ige közvetlen közelében.

E módon kell megoldást találnunk s ez nem szabadon választható feladatunk, hanem Istentől kapott felelősségünk.

Nagy Béla
főgondnok (Kárpátalja)

Hasonló anyagaink