A Kálvin Kiadó ajánlója

Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve

Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, 2017. B/5, 460 oldal, kartonált, 3200 Ft 

A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors társadalmi fejlődése, valamint a technikai civilizáció vívmányai is állandó változást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez való méltó viszonyulás – bármennyire jogos és nélkülözhetetlen az emlékezés és a történeti visszatekintés –, nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben.

Napjainkban felértékelődött az etikai tájékozódás iránti igény. Ezt a törekvést az értékek és morális megoldási lehetőségek iránti tájékozódás sokfélesége jellemzi. Elkerülhetetlen tehát, hogy a protestáns keresztyénség, közelebbről reformátori teológiai valóságértelmezése újra megszólaljon ebben a folyamatban, méghozzá a reformáció 500. jubileumi évében. Ily módon az erkölcsi döntések és az etikai reflexiók teszik igazán relevánssá a hit és az értelem összetartozását a világ valóságának és a társadalmi élet realitásainak horizontján.

Ez a könyv egyrészt módszertani segítséget kíván adni az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításához, valamint betekintést enged az etika, illetve szociáletika főbb területeinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és közélet stb.) etikai dilemmáiba, válaszkeresésébe és megoldási kísérleteibe.

 

[[paginate]]

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

Kálvin Kiadó, 2017. Fr/5; 188 oldal; kartonált; 1300 Ft 

„A világra úgy tekintünk, mintha egy étteremben adnánk le à la carte rendelést: Kérek egy jól fizető és csodálatosan kielégítő munkát, egy jó megjelenésű, szerető házastársat, két gyermeket, legyen sok jó barátom és egy pompás otthonom – nem, nem ez, hanem a másik ott, a túloldalon.” A választás szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van az életünk, a boldogulásunk, a boldogságunk. Mégis, honnan tudjuk, hogy valóban jól választottunk? Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz elő bennünk? Erre az egészen mai kérdésre keresi a választ a kötet szerzője, és irányítja olvasói figyelmét egy több száz éves református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra.

A kötet a neves princetoni teológiai szeminárium elnök-professzorának személyes hangú bizonyságtétele. A Káté tematikus kérdéseit az egyszerű, hétköznapi ember életére alkalmazza. Mellőzi az egyházias, kánaáni nyelvet, a bonyolult dogmatikai kérdéseket. Barnes hangvétele leplezetlenül őszinte, közvetlen. Az olvasó úgy érzi, hogy egy keresztyén testvér ír a hétköznapokat a maga egyszerűségében, nehézségeivel és örömeivel megélő emberként saját tapasztalatából merítve.” (Kovács Ábrahám ajánlásából)

 

 

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Fekete Károly: Két percben. Ige – gondolat – fohász | Pecsuk Ottó: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai | Kálvin János: Evangéliumi harmónia I–III. Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata | Sally ...

A Kálvin Kiadó ajánlója

A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai, Tiétek a mennyek országa, Döme, Legyetek férfiak!