Confessio 2017/1

Negyvenegyedik évfolyam, első szám

Áldott Húsvétot kívánunk minden Kedves Olvasónknak!
A Confessio Szerkesztősége

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Kádár Ferenc: Őrizd meg!

TÉMA: A reformáció – ma

Szűcs Ferenc: A reformáció maradandó üzenetei

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Huszár Pál: „Mindeddig megsegített az Úr” (1Sám 7,12)

Köntös László: A „,megújulásról”

Bäck Konstantin: A hitelesség visszaszerzése

Végh László: A keskeny útra térjünk

Tóth Péter László: Az egyház mint a hívők közössége

Berecz Ágnes: Felelősség

Marossy Gábriel: Hitünk EGÉSZsége

A Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatói: Hitvallásos keresztyénség

TANÚSÁG

Magyar Örökség-díjazottak

Szijártó István: Albert Gábor és Albert Zsuzsa irodalmi munkássága

Imre László: Grezsa Ferenc irodalomtörténészi, pedagógiai munkássága

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László versei: Amikor Isten…; Rekviem; Fohász a szenvedőkért

Tóth-Máthé Miklós: Aranyrandevú. Romantikus komédia (II. rész)

Medvigy Endre: Erdélyi József Fekete tölgye

Albert Zsuzsa: Emlékeim Rába Györgyről. Részlet a Szerző „Évtizedek múltán” c. emlékiratából

FIGYELŐ

Bod Péter Ákos: Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén

Forgács Anna – Csillik Péter: Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Mórocz Bora: Martin Luther King Jr. teológiai portréja. Az emberi méltóság harcosának lelki drámája

Konferencia Isten dicséretéről

Kiss Sámson Endre: Worship Symposium 2017

Könyvszemle

Bakonyi István: Albert Gábor: Egy magányos merénylő elmélkedései

Aniszi Kálmán: Reflexiók Lezsák Sándor: Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni c. könyvéről

A Kálvin Kiadó ajánlata

Biblia konkordanciával. Revideált új fordítás

Collegium Doctorum. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa költő, szerkesztő
Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Bäck Konstantin programozó
Bakonyi István irodalomtörténész, író, kritikus
Berecz Ágnes könyvtáros, gyűjteményi igazgató
Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár. az MTA doktora
Csillik Péter közgazdász, egyetemi tanár
Forgács Anna közgazdász, egyetemi docens
Huszár Pál műfordító, ny. egyetemi tanár, a Zsinat világi elnöke
Imre László irodalomtörténész, az MTA rendes tagja
Kádár Ferenc református lelkipásztor, teológiai főiskolai tanár
Kiss Sámson Endre református lelkipásztor
Köntös László református lelkipásztor, lelkészi főjegyző, gyűjteményi főigazgató
Marossy Gábriel közgazdász
Medvigy Endre irodalomkutató, szerkesztő
Mórocz Bora doktorandusz (KRE HRK)
Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatói
Szijártó István irodalomtörténész, a Balaton Akadémia alapító elnöke
Szűcs Ferenc teológus, emeritus professzor
Tóth Péter László református lelkipásztor, esperes (USA)
Tóth-Máthé Miklós író, költő
Végh László atomfizikus, egyetemi tanár
Zsirai László költő, publicista

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2017/2

A negyvenegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.