A Kálvin Kiadó ajánlója

Albert Gábor: Egy magányos merénylő elmélkedései

Reflexiók - Lezsák Sándor: Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni

Worship Symposium 2017 ‒ Élmények, tanulságok és teológiai reflexió

Confessio 2017/1

Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén

Zsirai László versei

Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Martin Luther King Jr. teológiai portréja

Erdélyi József Fekete tölgye

Emlékeim Rába Györgyről

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

A „megújulásról”

A hitelesség visszaszerzése

A keskeny útra térjünk

Az egyház mint a hívők közössége

Felelősség

Hitünk EGÉSZsége

Hitvallásos keresztyénség

A reformáció maradandó üzenetei