A hitelesség visszaszerzése

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Miben kell ma megújulnia keresztyénségünknek és egyházunknak Ön szerint? Az egyház elsődleges küldetése az örömhír terjesztése a lehető legszélesebb körben, melynek alapja a Máté evangéliumában olvasható missziói parancsolat: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt 28,19-20). Jézus ezzel a küldetéssel indította útnak a tanítványokat, ez vezetett a keresztyén egyház létrejöttéhez. Hogy ezt a feladatát az egyház mennyire hatékonyan képes ellátni, jól lemérhető a vallásukat gyakorló keresztyének mindenkori számán.

2001 és 2011 között számottevően csökkent a magukat keresztyénnek vallók aránya úgy, hogy a csökkenés valamennyi keresztyén egyházat érintette. Bár 2011 utáni adatokat nem találtam, nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ez a tendencia a mai napig tart. Mivel nem vagyok szociológus, nem tudom meghatározni a társadalmi okait a keresztyénségtől való elfordulásnak. Azt azonban látom, hogy a két legnagyobb keresztyén egyház tevékenysége napjainkban nem integráló, hanem erősen megosztó.

A magukat keresztyénnek valló, és vallásukat gyakorló emberek számának növekedéséhez a keresztyén egyházak elvesztett hitelességének visszaszerzésére van szükség. Ennek mikéntjét nem lehet egy oldalnyi terjedelemben meghatározni, de jó kiindulási alap lenne a hazai politikai életből történő kivonulás. A magyar társadalom súlyosan megosztott az egyének pártpreferenciája mentén. A református egyház kormányzati szerepvállalása az egyháztól eltávolítja azokat a potenciális híveket, akik nem értenek egyet az aktuális kormányzat politikájával. Itt az ideje annak, hogy a keresztyén egyházak végre ne politikai táborokat, hanem ügyeket támogassanak.

Mit kell tennem ennek érdekében? Annak meghatározásához, hogy nekem mit kell tennem az egyház és a keresztyénség megújulása érdekében, először azt kell tisztázni, hogy mi az én szerepem ‒ mi a hívő szerepe ‒ az egyház működtetésében.

A református egyház tagjait két csoportra lehet osztani az alapján, hogy töltenek-e be valamilyen egyházi tisztséget, vagy sem. A püspökök, főgondnokok, esperesek, lelkészek és presbiterek feladata és felelőssége jól definiált, munkájuk nélkül nem létezne az az egyház, melynek elsődleges célja az evangélium hirdetése. Ennek ellenére a legnagyobb felelősség és a legnagyobb feladat az egyház működtetésében az egyházi tisztséggel nem rendelkező hívőké. Mi vagyunk azok, akik képviselik a keresztyénséget a munkahelyükön, lakóközösségükben, és a családjukban is. Mi vagyunk azok, akiken keresztül először találkoznak a református egyházzal azok, akiket az egyház meg kíván szólítani. Az én feladatom a keresztyénség képviselete szavakkal és tettekkel. Ha ezt jól csinálom, részese lehetek a megújulásnak.

Sajnos azonban ezt sokkal könnyebb leírni, mint megvalósítani. Általában nehezemre esik felvállalnom a hitemet olyan közegben, ahol ezért bolondnak néznek. Gyakran vagyok indulatos, ami rányomja a bélyegét még a családommal folytatott kommunikációmra is. Néha azon kapom magam, hogy képtelen vagyok úrrá lenni a lustaságomon, kapzsiságomon. Ritkán fekszem le úgy, hogy tiszta a lelkiismeretem, mivel becsülettel elvégeztem a munkámat és hitelesen képviseltem a hitemet, egyházamat.

Ahhoz tehát, hogy részese lehessek a keresztyénség és az egyház megújításának magamnak is új emberré kell válnom.

Bäck Konstantin
programozó

Hasonló anyagaink

Megújulás!?

Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében? A Confessio körkérdésére Steinbach József dunántúli püspök, református teológus válaszolt.

Stratégiai tervezés és bátorság

Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében? A Confessio körkérdésére Bor Imre, a Zsinat világi tagja, a Tolnai Egyházmegye tanácstagja kereste a választ.

„Embertől emberig vinni az evangéliumot”

Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében? A Confessio körkérdésére Karsay Eszter református lelkipásztor öt pontban fogalmazta meg válaszát.