A Kálvin Kiadó ajánlója

Biblia konkordanciával. Revideált új fordítás (2014)

Kálvin Kiadó, Budapest, 2017
A/5, 1520 oldal, vászonkötés, 6900 Ft

Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegű kiadása elegáns és tartós, különlegesen kezelt kék vászonkötésben, konkordanciával egybekötve.

Régi bibliamagyarázati elv „a Szentírás önmagát magyarázza”: nehezebb igehelyeket könnyebben érthető, világos igehelyek segítségével lehet helyesen érteni, magyarázni. A Biblia szövegéhez készített konkordancia gyors és hatékony segítséget ad azoknak az olvasóknak, akiket a Biblia mélyebb összefüggései érdekelnek.

A konkordancia nem teljes: nem szerepel benne minden szó minden előfordulása. A több mint ezer szócikkben igyekeztünk csak a hitbeli, egyéni kegyességi vagy teológiai szempontból fontosabb, gyakrabban említett fogalmakat feltüntetni benne. Nem szerepelnek benne azok a fogalmak vagy tulajdonnevek sem, amelyek olyan sokszor fordulnak elő a Bibliában, hogy a felsorolásuk értelmetlennek tűnt.

Reméljük, hogy a konkordancia ezekkel a korlátozásokkal együtt is hasznos segítségnek bizonyul a bibliaolvasás és -tanulmányozás során.

[[ paginate ]]

Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája. 12. évf. 2016/2. Kálvin Kiadó, Budapest, 2016
B/5; 168 oldal, kartonált, 990 Ft

A MRE Doktorok Kollégiuma 2005-ben, több mint harminc esztendős fennállása után kötelességének érezte, hogy saját szakfolyóiratot indítson. Tartozott ezzel annak az igényes tudományos munkának, amely szekcióiban a kezdetektől fogva folyik, és amelyeknek kutatási eredményeiről joggal vár számadást mindenekelőtt az alapító és fenntartó egyház. A teológia nyilvánosságához az is hozzátartozik, hogy ezen a határon túl is kész legyen „számot adni a benne levő reménységről". Ezért fontos, hogy a tudományos üléseken elhangzott előadások szövege eljusson egyrészt a testvéregyházak teológusaihoz, illetve mindenkihez, aki a teológia és vallástudomány iránt érdeklődik határokon innen és túl.

Ez alkalommal két okunk lehet a hálaadásra: a Collegium Doctorum megalapítása óta először fordul elő, hogy két szám jelenik meg egy esztendő alatt. A másik hálaadásunk az előzőből fakad: a lap elnyerte a tudományos besorolású közlemény státuszát a Magyar Tudományos Művek Tárában. Igyekezni fogunk azon, hogy ezt az eredményt megőrizzük. De a legfontosabb cél változatlan, továbbra is arra törekszünk, hogy lapunk szolgálja a magyar nyelvű református teológiai tudományművelést.

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Huber Wolfgang: Dietrich Bonhoeffer. A szabadság felé vezető úton | Szabó Elődné Melinda (szerk.): Mindennap veled.

A Kálvin Kiadó ajánlója

Deuterokanonikus bibliai könyvek. Magyarázó jegyzetekkel | Szikszai Béni: Mivé formálhat Isten keze? Ezékiel könyvének üzenete | Bajcsi Norbert: Szenvedéllyel. Utam a drogoktól a velünk élő Istenig | Gárdonyi Zsolt: Áldáskívánás négyszólamú vegye...