Confessio 2018/3

Negyvenkettedik évfolyam, harmadik szám

 

TARTALOMJEGYZÉK

MEDITÁCIÓ

Márkus Mihály: Őfelsége, a Király parancsára!(?)

TÉMA: Globális kérdések és evangéliuma válaszok

Szűcs Ferenc: A 21. századi ember feleletkeresése az élet kérdéseire

Túry Ferenc – Szényei Gábor: Az emberi test értékének változása a 21. században

TANÚSÁG

Hermám M. János: Gaál Gyula, a magyar orgonaépítő mester Amszterdamban

SZÉPMÍVESSÉG

Fekete Csaba: Ó, én két szemeim. Szegedi Gergely feltételezett istenes éneke

Tóth-Máthé Miklós: Őrizd, mert kilopják (novella)

Zsirai László: Látásmód-változás (elbeszélés)

Arday Géza: Valaki már nem járhat a fák hegyén…  ̶  Búcsú Kányádi Sándortól (1929-2018)

Albert Zsuzsa: A hatvannegyedik év. Albert Gábor emlékezete (vers)

FIGYELŐ

Siba Balázs: Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról

Szabóné László Lilla: Virtuális teológia és digitális teológus? – A teológiai oktatás kihívásai és megújulási lehetőségei az információs társadalomban

Békési Sándor: Néhány javaslat a teológia mai oktatásához

40 éves a Pesterzsébet-Központi Református Kórus

A Confessio beszélgetése Vályi-Nagy Katalin kórustitkárral

Református Zenei Fesztivál

Zila Teodóra beszélgetése Balogh Lázár orgonaművésszel

Ökumenikus Diákfilmszemle

Kiemelkedő református alkotások a Diákfilmszemlén

Fotókiállítás

Szoták Orsolya: Olvadó jövőnk

Könyvszemle

Liptay Katalin: Albert Zsuzsa legendáriuma. Irodalmi legendák, legendás irodalom 10-11.

Feke György: Andrási Andor - Laborczi Dóra (szerk.): Sztehlo-gyerekek voltunk (portrékötet)

Karasszon István: Exhortáció. Kocsev Miklós (szerk.), Csütörtöki biztatások. Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon

Aniszi Kálmán: Dávid Gyula, 1956 Erdélyben és ami utána következett

A Kálvin Kiadó ajánlója

Alister E. McGrath: Emil Brunner. Újraértékelés. Fordította: Szabadi István

Marilynne Robinson: Kálvinista tűnődések. A gondolkodás szabadsága. Fordította: Pásztor Péter

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa író, költő, szerkesztő
Aniszi Kálmán író, esszéíró, publicista
Arday Géza irodalomtörténész
Békési Sándor tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Feke György újságíró
Fekete Csaba lelkipásztor, könyvtáros, himnológus, művelődéstörténész
Hermám M. János lelkipásztor, teológus
Karasszon István tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Liptay Katalin újságíró, irodalmi szerkesztő
Márkus Mihály ny. püspök, teológus
Siba Balázs teológiai egyetemi docens
Szabóné László Lilla teológiai főiskolai adjunktus
Szényei Gábor pszichiáter, pszichoterapeuta
Szoták Orsolya újságíró
Szűcs Ferenc professzor emeritus
Tóth-Máthé Miklós író, költő, drámaíró
Túry Ferenc pszichológus, pszichiáter, egyetemi tanár, a SOTE Magatartástudmányi Intézet igazgatója
Zila Teodóra újságíró
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.