A Kálvin Kiadó ajánlója

Alister E. McGrath
Emil Brunner, Újraértékelés
Fordította: Szabadi István

B/5; 304 oldal; kartonált, füles; 3100 Ft, Kálvin Kiadó, 2018

Alister McGrath könyve Emil Brunnerről teológiatörténeti áttekintés, célja Brunner teológiájának újraértékelése, s ennek érdekében műveinek mai érvénnyel való bemutatása. Noha maga a kötet szerzője csupán a teológus gondolkodásának fejlődési ívét kívánta munkájával bemutatni, mégis, a magyar nyelvterületen elkezdődő Brunner-reneszánsz számára ennél az áttekintésnél használhatóbbat nem is lehetne ajánlani.

Ha van a modern korban valódi református teológiai gondolkodó és igehirdető, akkor az Emil Brunner. A dialektika teológusai közül ő az egyetlen, aki a reformátori hagyományt, Zwingli, Kálvin, Bullinger alapvetéseit a 20. század gondjának feszülve, a Szentírás alapján meg tudta újítani, és ezzel a prófétai tiszttel korának legjelentősebb apologétája lett. Feltárta Isten és ember között azt a kapcsolódó pontot (Anknüpfungspunkt), amely a társadalom és a kultúra valamennyi területének mélyén képes érvényt szerezni Isten kijelentésének. Emil Brunner apologetikája, harcos (erisztikus) teológiája, amely minden gondolatot foglyul kíván ejteni Krisztusnak (2Kor 10,5), az egész világra igényt tart. Ez az a törekvés, amely elfogadhatatlan a totalitarizmus valamennyi fajtája számára; ugyanakkor a református egyház megújulásának és apologetikus küldetésének kiindulópontját képezheti ma.

Alister McGrath könyve Emil Brunnerről kifejezetten teológiatörténeti áttekintés, célja Brunner teológiájának újraértékelése, s ennek érdekében műveinek mai érvénnyel való bemutatása. Noha maga a kötet szerzője csupán a teológus gondolkodásának fejlődési ívét kívánta munkájával bemutatni, mégis, a magyar nyelvterületen elkezdődő Brunner-reneszánsz számára ennél az áttekintésnél használhatóbbat nem is lehetne ajánlani.

(Békési Sándor ajánlásából)

[[paginate]]

Marilynne Robinson: Kálvinista tűnődések
A gondolkodás szabadsága
Fordította: Pásztor Péter

A/5; 304 oldal; keménytáblás, védőborítóval; 3490 Ft, Kálvin Kiadó, 2018

Marilynne Robinson amerikai írót a magyar olvasók elsősorban Pulitzer-díjas, itthon is szép sikert aratott regénye, a Gilead alapján ismerhetik. Ebben a kötetben esszék formájában adja tovább szellemi-eszmei, keresztyén-kálvinista hagyományát. Úgy szól az amerikai történelem és jelen, a kultúra, a gazdaság, a tudomány, illetve a vallás kérdéseiről, hogy miközben felmutatja keresztyén hitének legmélyebb spirituális-eszmei indulatait, körbejárja saját hitközösségének, örökségének legfontosabb forrásait, érvelésében szorosan összekapcsolódik a hit és a gondolkodás szabadsága, a hagyomány mélységes tisztelete és a kritikus gondolkodás és a keresztyén politikai magatartás felelőssége.

Így vall ezekről: „...nem ahhoz az iskolához tartozom, amely szerint a hit szilárdságát a tantételekhez való igazodás határozza meg. Éppen ellenkezőleg, meg vagyok győződve arról, hogy az Istenbe vetett hit felszabadítja a gondolkodást, mert a gondolkodás folyamatos okulás Isten dolgairól. /…/ A teológia és a Szentírás tanulmányozása érdeklődésem középpontjában állt egész felnőtt életemben. Érdekel a szépirodalom, az esszé- és regényírás is. Gyakran becsmérlik a teológiát, mondván, hogy az intellektus síkjára viszi azt, aminek tapasztalatnak, magatartásnak vagy cselekvésnek kellene lennie. Ha valamennyire is törődtem volna azzal, hogy a teológiának milyen kicsi a becsülete, még az egyházakban is, felhagytam volna vele, és elmondhatatlanul soktól fosztottam volna meg magamat. A becsmérlés szokása kényszerít, rombol, elszegényít, és nehéz tőle szabadulni. A teológia, akárcsak az intellektuális eszmélkedés, szép, ha jól művelik, szépsége táplálta lelkemet, és alakította kezem minden munkáját.”

____________________

Kálvin Kiadó 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (06-1)386-8267E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
kalvinkiado.hufacebook.com/kalvin.kiado

 

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Fekete Károly: Két percben. Ige – gondolat – fohász | Pecsuk Ottó: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai | Kálvin János: Evangéliumi harmónia I–III. Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata | Sally ...