Az igazság, az őszinteség és a tudomány Zwingli Ulrich életművében

Erasmus és reformáció

Örök reformáció

Mit adhat a reformáció a bankrendszer reformjához?

Tóth Kálmán: Ószövetségi biblica theologia

Emlékezés Édesapámra, dr. Tóth Kálmánra

„A bibliafordító szükségképpen bibliatudós…” ‒ A bibliafordító dr. Tóth Kálmán professzor

Tóth Kálmán exegetikai munkássága

Tóth Kálmán héber nyelvtana kapcsán

Tanítványi emlékezés dr. Tóth Kálmánra

Arany János és a kálvinizmus

A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

Az egyház mint a hívők közössége

Hitvallásos keresztyénség