Természettudományos szemmel a teremtésről

A lét, az élet és az új lét Paul Tillich szemszögéből

Az Amerikai Magyar Református Egyház szerveződése a 19-20. század fordulóján

Az isteni gazdaság

„A miskolciak szép szavú papja”

Gondolkodó hitre segítés feladata a lelkigondozásban

Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról

Virtuális teológia és digitális teológus?

Néhány javaslat a teológia mai oktatásához

A református karakter

Egyetem és reformáció

Lelki megújulás és a magyarságért való felelősség (1992)

Luther és Kálvin felfogása a házasságról és a családi életről

A presbiteriánus egyházkormányzat kialakulásának története Skóciában a XVI-XVII. században

Mit adhat a reformáció a bankrendszer reformjához?

Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén

Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Martin Luther King Jr. teológiai portréja

Hithű értelmiségi etap

Érték és megismerés Fülep Lajos művészetfilozófiájában