A presbiteriánus egyházkormányzat kialakulásának története Skóciában a XVI-XVII. században

Mit adhat a reformáció a bankrendszer reformjához?

Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén

Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Martin Luther King Jr. teológiai portréja

Hithű értelmiségi etap

Érték és megismerés Fülep Lajos művészetfilozófiájában

Mellérendelés. Karácsony Sándor az ember antropológiai meghatározottságáról

A Brazil Föderális Köztársaság igazgatásáról

Mit tegyünk, mielőtt az „elemek felbomlanak”?

Hét himnusz az Öreg graduálból

A református egyházjog kialakulása

Akikről elnevezték a Zsidókertet Vecsésen

A budapesti polgárok kitelepítése 1951-ben Dombrádra

A vegyes házasságok jogtörténeti megközelítése

Horváth Barna esperes életműsorozata

Horváth Barna: Barátok és parókiák

Püspökszentelő igehirdetés Fekete Károly beiktatásán

„Titokzatos közösség Krisztussal” (Unio mystica cum Christo)

Taoista kereszténység