A XVI-XVII. századi lengyelországi protestáns Károlyiakról és Kálaiakról

Egyházi tisztségeink a bibliai-reformátori tisztségértelmezés és hivatásetika mérlegén

Pap Béla lelkész áldozatvállalása a karcagi református gyülekezetért a XX. század közepén

1956 a közös európai emlékezetnek is megkerülhetetlen dátuma

A Bolyai Tudományegyetem 1989 utáni visszaállításának kudarca

A hittan és a természettudományos tantárgyak

Vatai László társadalombölcseleti felfogása

Az ítéletes próféciák teológiája az Ámósz 1-2-ben

Az 1975-ös „Új Fordítású Biblia” jelentősége

Globális vagy lokális?

Romániai migrációs helyzetkép

Prof. Dr. Nagy Barnára (1909-1969) emlékezve

Kovács Imre szemléletének alakulása

A „Mit tenne Jézus?” mozgalom hódító útja

Pap László 1956-ban

A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi áttekintése Magyarországon

A homoszexualitás, pedofília és bestialitás bűnének jogi és teológiai-etikai megítélése Kálvin műveiben

#Ámósz

Magyar levéltári anyag Hollandiában

A Forrás Kör