A „Mit tenne Jézus?” mozgalom hódító útja

Pap László 1956-ban

A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi áttekintése Magyarországon

A homoszexualitás, pedofília és bestialitás bűnének jogi és teológiai-etikai megítélése Kálvin műveiben

#Ámósz

Magyar levéltári anyag Hollandiában

A Forrás Kör

Természettudományos szemmel a teremtésről

A lét, az élet és az új lét Paul Tillich szemszögéből

Az Amerikai Magyar Református Egyház szerveződése a 19-20. század fordulóján

Az isteni gazdaság

„A miskolciak szép szavú papja”

Gondolkodó hitre segítés feladata a lelkigondozásban

Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról

Virtuális teológia és digitális teológus?

Néhány javaslat a teológia mai oktatásához

A református karakter

Egyetem és reformáció

Lelki megújulás és a magyarságért való felelősség (1992)

Luther és Kálvin felfogása a házasságról és a családi életről