Confessio 2016/4

Negyvenedik évfolyam, negyedik szám

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
békés új esztendőt kíván Olvasóinak
a Confessio Szerkesztősége

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Fukk Lóránt: Összeírás – zarándoklat – menekülés

TÉMA: Demográfiai változások Magyarországon, Európában és a nagyvilágban

Csanády Márton: Népesedés és vándorlás Magyarországon, Európában és a nagyvilágban

Kreiszné Hudák Emese: A demográfiai változások munkaerőpiaci hatásai Magyarországon

Demény Pál: Európa két demográfiai válsága: a látható és a fel nem ismert

Krasznai Andrea: Migrációs válsághelyzet. Interjú Gál Kingával és Hölvényi Györggyel, az Európai Parlament képviselőivel

Bagdán Zsuzsanna: Beszélgetés Hamvas Bálinttal az afrikai népmozgások okairól és európai hatásáról

TANÚSÁG

Karasszon István: Szegedy-Maszák Mihály (1943-2016)

Kun Ágnes Anna: A Kocsis – A Próféta. Emlékezés Kocsis Zoltánra (1952-2016)

SZÉPMÍVESSÉG

Saitos Lajos: A születés másnapján (vers)

Sebestény-Jáger Orsolya: Édenkert (vers)

Tóth-Máthé Miklós: Aranyrandevú. Romantikus komédia két részben (I. felvonás)

Albert Zsuzsa: Emlékeim Jékely Zoltánról – Részlet a Szerző „Évtizedek múltán” c. emlékiratából

FIGYELŐ

Szalay László Pál: Hithű értelmiségi etap

Márfai Molnár László: Érték és megismerés Fülep Lajos művészetfilozófiájában

Képzőművészet

D. Udvary Ildikó: Tóth Menyhért (1904-1980) festőművész kiállítása a Biblia Múzeumban

Bogárdi Szabó István: Tóth Menyhért kiállításán

Könyvszemle

Karasszon István: Számvetés az értékekkel. Albert Gábor: Jóslás és mementó (esszék és eszmék)

Aniszi Kálmán: Embert próbáló idők. László György: Sikoly a Vércsekő alatt (regény)

Farkas Márta: A természet képei - A természet versei. Lipovszky György fényképei és Petrőczi Éva versei

Csanády Andrásné Bodoky Ágnes: Bodoky Richárd: Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek a kezdetektől 1870-ig

A Kálvin Kiadó ajánlója

Szabó Balázs (szerk.): Nemzedékről nemzedékre. Tanulmányok Gárdonyi Zoltánról és Gárdonyi Zsoltról

Gárdonyi Zoltán: A tékozló fiú. Kis oratórium

Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegy. Kis oratórium

Gárdonyi Zsolt – Karasszon Dezső: Alternatív koráliskola

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa költő, szerkesztő
Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Bagdán Zsuzsanna újságíró, szerkesztő
Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Csanády Andrásné Bodoky Ágnes vegyész, az MTA tagja
Csanády Márton szociológus, főiskolai tanár, a KRE Kommunikációs és Kutatási igazgatója
D. Udvary Ildikó művészettörténész, múzeumigazgató
Demény Pál demográfus, egyetemi tanár (USA)
Farkas Márta tanár, író
Fukk Lóránt református lelkész
Gál Kinga jogász, az Európai Parlament képviselője
Hamvas Bálint ügyvezető, Afrikáért Alapítvány
Hölvényi György tanár, az Európai Parlament képviselője
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Krasznai Andrea református lelkész, Európai Unió-szakértő, PhD a történettudományok tudományágában
Kreiszné Hudák Emese közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank szakértője
Kun Ágnes Anna református lelkész, operaénekes
Márfai Molnár László művészetfilozófus, kritikus, egyetemi tanár
Saitos Lajos költő
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkész, középiskolai tanár, költő
Szalay László Pál református lelkipásztor,
Tóth-Máthé Miklós író, költő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.