A Kálvin Kiadó ajánlója

Szabó Balázs (szerk.): Nemzedékről nemzedékre

Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére. B/5; 152 oldal; kartonált; 1200 Ft

A könyv a két életmű első nagyobb terjedelmű, tudományos igényű feldolgozása, melyben személyes emlékezések is helyet kaptak. Régi és új tanulmányok és szerzői bibliográfiák mellett teljes kompozíciók kéziratát közzétevő műismertetések, elemzések is szerepelnek a kötetben, melyet egy Gárdonyi Zsolttal készített interjú, valamint a két Gárdonyi párhuzamos életútjának bemutatása zár.

Kötetünket abban a reményben adjuk közre, hogy a két Gárdonyi alkotóműhelyének átfogó bemutatása további ösztönzést jelent majd az Olvasónak a magyar kultúrát „nemzedékről nemzedékre”, idegenben is töretlen hűséggel szolgáló család munkásságának közelebbi megismerésére.

 

[[paginate]]

Gárdonyi Zoltán: A tékozló fiú

Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára. A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

 

 

 

 

 

 

Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegy

Kis oratórium három énekhangra és négyszólamú vegyeskarra orgonával.  A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

Gárdonyi Zoltán egy ó- és egy újszövetségi témájú, nagyobb lélegzetű, énekszólistákat is foglalkoztató vokális művet hagyott ránk: mindkét mű a bibliai narráción túl komoly teológiai tartalmakat hordoz, mindegyiket valóságos élethelyzet szülte, az igei üzenet mellett ott lüktet bennük a 20. század történelmi és egyházi valósága. A tékozló fiú kéziratát 1971. május 15-én, Mátraházán zárta le, és még az év nyarán a Debreceni Kántorképző Tanfolyam tanárai és hallgatói mutatták be. A sareptai özvegy korábban, még a második világháború ínséges, szorongással teljes hónapjaiban keletkezett.

A szerző születésének 110., halálának 30. évfordulója alkalmából először jelenik meg nyomtatásban e két kisoratórium. A teljes partitúra mellett a kiadványokban kórus kezébe adható, kivonatos partitúra is található.

 

[[paginate]]

Gárdonyi Zsolt - Karasszon Dezső: Alternatív koráliskola

Második, bővített kiadás. Fekvő A/4; 80 oldal; irkafűzött; 1400 Ft

A szerzőpáros már a kétezres éveket megelőzően foglalkozott a koráliskola gondolatával. „Alternatív korálkönyvünkkel szeretnénk református szolgatársainkat a gyülekezeti ének kíséretének felelősségére is, de lehetőségeinek szépségére is ráébreszteni.” – írják a 2002-ben keltezett előszóban. A koráliskola első kiadása 2007-ben került sajtó alá. A most megjelenő második kiadás csaknem negyven új, részben magyarázatokkal ellátott tétellel gazdagodott.

Kálvin Kiadó

 

Hasonló anyagaink

Felvidéki reformátusság képekben

Lévai Attila - Petheő Attila - Somogyi Alfréd - Tömösközi Ferenc (szerk.): A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képes története