Confessio 2018/1

Negyvenkettedik évfolyam, első szám

Minden kedves Olvasónknak
áldott pünkösdi ünnepeket kíván
a Confessio Szerkesztősége

TARTALOMJEGYZÉK

MEDITÁCIÓ

Pap Ákos: Képzelt levél A. G.-nek

TÉMA: Globális kérdések és evangéliumi válaszok

Ravasz Ákos: Globalizáció és az egyház

Kaiser Ferenc: Túlnépesedés, erőforrás szűkösség, „élettér” konfliktusok

TANÚSÁG

Tőkéczki Lászlótól búcsúzunk

Bogárdi Szabó István: A robotos

Vizi E. Szilveszter: Tőkéczki László, a különös ember

Balog Zoltán: A népnevelő, a tanár, a puritán, az igaz szabad szellemű tudós, magyar református keresztyén

Végtisztességtévő beszédek Albert Gábor temetésén

Hoppál Péter: A nemzetféltő és nemzetépítő író

Fekete György: „Megírta a maradandót és a felejthetetlent”

Szentmártoni János: Az „őrt álló” szellemi ember

Vizkelety András: Az írott és a kimondott szó erejét használó elkötelezett ember

SZÉPMÍVESSÉG

Tóth Sándor: Kárpátok keresztje (vers)

Zsirai László: Elsősegély (vers)

Tóth-Máthé Miklós: Isten bizalmában. Dráma Kálvin Jánosról (II. rész)

Állami kitüntetésben részesült Szerzőink

FIGYELŐ

Békési Sándor: A református karakter

Karasszon István: Egyetem és reformáció

Zene

Jeney Zoltán új műve a Reformáció 500. évfordulójára. Beszélgetés Farkas Zoltán zenetörténésszel

Művészet

Békési Sándor: A felelősséggel húzott vonal. A művészet igényességének etikája Szalay Lajos grafikáiban

Ravasz László vándorkiállítás

Fogarasi Zsuzsa: Ravasz László időszerű

Könyvszemle

Szűcs Ferenc: A protestáns etika kézikönyve. Szerkesztette: Fazakas Sándor

Petrőczi Éva: A régiségtől a jelenig. Ideje van az olvasásnak – A reformáció öt évszázadának novelláiból. Szerkesztette: Böcsföldi András

Aniszi Kálmán: Albert Gábor: Nagy záporok után

Apostagi Zoltán: Békefy Lajos – Birkás Antal: Protestáns szociáletika

Karasszon István: Az Alma Mater igézete. Dr. Nagy Mihály, Felhők fölött a Nap. Pedagógiai tapasztalatok, visszaemlékezések

Farkas Márta: Petrőczi Éva: Évamesék szépiában

Bolvári-Takács Gábor: Sztankay István útja templomtól „templomig”

Kelemen Gabriella: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Szerkesztette: Bacskai Katinka

A Kálvin Kiadó ajánlója

Biblia magyarázó jegyzetekkel. Revideált új fordítás (rúf2014), konkordanciával

Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc: Összhang. Beszélgetések az apostoli hitvallásról

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Apostagi Zoltán ny. tűzoltó százados, költő
Balog Zoltán miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Békési Sándor tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Bogárdi Szabó István teológus, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár
Farkas Márta író, műfordító
Fekete György belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke
Fogarasi Zsuzsa muzeológus, múzeumigazgató
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kaiser Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék
Karasszon István tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Kelemen Gabriella mesterpedagógus, pedagógiai szakértő
Pap Ákos református lelkipásztor (Valkó)
Petrőczi Éva költő, író, műfordító, irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Ravasz Ákos filmrendező, producer, a Müncheni Református Magyarnyelvű Egyházközség presbitere, a bajor református Zsinat digitalizációs csoportjának tagja
Szentmártoni János költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke
Szűcs Ferenc teológus, professzor emeritus
Tóth Sándor író, költő, újságíró
Tóth-Máthé Miklós író, költő
Vizi E. Szilveszter orvos, farmakológus, ny. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Vízkelety András irodalomtörténész, filológus, középkorkutató, az MTA rendes tagja
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

Hasonló anyagaink

Confessio 2022/2

A negyvenhatodik évfolyam második számának tartalmából.

Confessio 2022/1

Negyvenhatodik évfolyam, első szám Áldásokban gazdag Nagyhetet és Húsvétot kíván Olvasóinak a Confessio Szerkesztősége Tartalomjegyzék:

Confessio 2021/4

A negyvenötödik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.