A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi áttekintése Magyarországon

A homoszexualitás, pedofília és bestialitás bűnének jogi és teológiai-etikai megítélése Kálvin műveiben

#Ámósz

Magyar levéltári anyag Hollandiában

A református karakter

Egyetem és reformáció

Lelki megújulás és a magyarságért való felelősség (1992)

Luther és Kálvin felfogása a házasságról és a családi életről

A presbiteriánus egyházkormányzat kialakulásának története Skóciában a XVI-XVII. században

Mit adhat a reformáció a bankrendszer reformjához?

Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén

Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Martin Luther King Jr. teológiai portréja

Hithű értelmiségi etap

Érték és megismerés Fülep Lajos művészetfilozófiájában

Mellérendelés. Karácsony Sándor az ember antropológiai meghatározottságáról

A Brazil Föderális Köztársaság igazgatásáról

Mit tegyünk, mielőtt az „elemek felbomlanak”?

Hét himnusz az Öreg graduálból

A református egyházjog kialakulása