Könyv a svájci protestáns segélyezésről

Gyülekezeti ének és epika

Felvidéki lelkész életrajza

Életrajz és pályarajz

Dietrich Bonhoeffer: Etika

Adalékok egy megírandó fejezethez

Egy kicsit ízesebben, no de mértékkel – Könyvajánló Patakról

Coaching

A Kálvin Kiadó újdonságai Karácsonyra

Egyetemes vagy felekezeti?

Újszövetségi tanulmányok

Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon (1945-1948)

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs: Illés lelkével

Ébredés

Bibliátlanító „eszme”

Hazudjon rendületlenül?

Felvidéki élet

A Genfi Káté magyarul

Káté, egyház, tanítás

Kettős szellemi kötődés