Confessio 2015/2

Harminckilencedik évfolyam, második szám 

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Szentpétery Péter: Az első Pünkösd után

TÉMA: Migráció – menekülés - menekültügy

Karasszon István: Migráció: üldöztetés – menekülés – menekültügy

Sindelyes Dóra: Dzsinnek és más menekültek. Beszélgetés Kanizsai-Nagy Dórával és Acsai Balázzsal

Bagdán Zsuzsanna: A tíz szűz és a migráció

Krasznai Andrea: Az öreg kontinens új lakói – a muzulmán kisebbség

Szűcs Ferenc: Menekültügy, migráció bibliai és teológiai etikai nézőpontból

SZÉPMÍVESSÉG

Sebestény-Jáger Orsolya versei: A kánai menyegző; A Hegyi Beszéd; A vízen

Tóth-Máthé Miklós: Aki emberségre is tanított (novella)

T. Ágoston László: Pálfordulás (elbeszélés)

Aniszi Kálmán: A kritika etikája és dilemmái. Beszélgetés Szőcs István kolozsvári irodalomtörténésszel, kritikussal

Békési Sándor: A vak hárfás (vers)

FIGYELŐ

Orosz Károly: A budapesti polgárok kitelepítése 1951-ben Dombrádra

Örsi Julianna: A vegyes házasságok jogtörténeti megközelítése

Horváth Barnabás Dávid: Horváth Barna esperes életműsorozata

Horváth Barna: Barátok és parókiák

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ közgyűlése

Negyed század az ökumené szolgálatában

Zarándokutak

Gimesi Zsuzsa: Ökumenikus utak a Biblia országaiba

Konferencia-beszámoló

Szentpétery Péter: A bensheimi ökumenikus intézet 59. évi konferenciájáról

Könyvszemle

Fekete Csaba: Egyetemes vagy felekezeti? Czövek Tamás: Keresztség

Karasszon István: Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok

Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon, 1945-1948 (Előszó)

Pap Ferenc - Szetey Szabolcs: Illés lelkével. Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztor működéséről (Előszó)

Fekete Csaba: Ébredés. Szikszai Béni: Ahogy én láttam

Fekete Csaba: Bibliátlanító „eszme”. Miklósvölgyi János könyvéről

Fekete Csaba: Hazudjon rendületlenül? Udo Ulfkotte: Megvásárolt újságírók

 

E számunk szerzői:
 

Aniszi Kálmán újságíró, közíró
Bagdán Zsuzsanna szerkesztő-újságíró (Reformátusok Lapja)
Békési Sándor teológiai egyetemi tanár
Fekete Csaba ny. lelkipásztor, könyvtáros, művelődéstörténész
Gimesi Zsuzsa ny. lelkipásztor
Horváth Barna református lelkész, esperes, teológiai tanár (1936-2009)
Horváth Barnabás Dávid író, újságíró
Horváth Erzsébet teológiai egyetemi tanár, levéltárigazgató
Karasszon István teológiai egyetemi tanár
Krasznai Andrea lelkipásztor, misszióvezető, okleveles Európa-szakértő
Orosz Károly ny. mérnök, újságíró, helytörténész
Örsi Julianna néprajzkutató, ny. múzeumigazgató
Pap Ferenc teológiai egyetemi docens
Sebestény-Jáger Orsolya lelkipásztor, középiskolai tanár, költő
Sindelyes Dóra újságíró
Szentpétery Péter evangélikus lelkész, teológiai egyetemi tanár
Szetey Szabolcs lelkipásztor, tanársegéd
Szűcs Ferenc teológiai egyetemi tanár
T. Ágoston László író, újságíró
Tóth-Máthé Miklós író, költő

 

Hasonló anyagaink