Az isteni gazdaság

„A miskolciak szép szavú papja”

Gondolkodó hitre segítés feladata a lelkigondozásban

Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról

Virtuális teológia és digitális teológus?

Néhány javaslat a teológia mai oktatásához

A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi áttekintése Magyarországon

A homoszexualitás, pedofília és bestialitás bűnének jogi és teológiai-etikai megítélése Kálvin műveiben

#Ámósz

Magyar levéltári anyag Hollandiában

A református karakter

Egyetem és reformáció

Lelki megújulás és a magyarságért való felelősség (1992)

A presbiteriánus egyházkormányzat kialakulásának története Skóciában a XVI-XVII. században

Megerősíthető-e mai statisztikai adatokkal Max Weber hipotézise a protestánsok jobb gazdasági teljesítményéről?

Martin Luther King Jr. teológiai portréja

A Brazil Föderális Köztársaság igazgatásáról