Confessio 2023/2

Negyvenhetedik évfolyam, második szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Veres Sándor: Ti szóljatok!

TÉMA: Magyarok a határon túli népszámlálás tükrében

Csanády Márton: Megszámláltattál. És ...? – A szomszédos országokban 2021-ben és 2022-ben tartott népszámlálások első eredményei, az ott élő magyarok és a vallási közösségek szemszögéből

Márkus Mihály: Magyar reformátusság határokon innen és túl

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Gáborjáni Szabó Botond: Két ifjú Tisza: Domokos és Kálmán. Arany János és a geszti házitanítók

TANÚSÁG

Szabó Előd: Bérenc gazfickók és toborzott csirkefogók. 350 éve égették meg Száki János református lelkipásztort

SZÉPMÍVESSÉG

Apostagi Zoltán: Jöjj, Szentlélek! (vers)

B. Mihály Csilla: Húsvét után (vers)

Hegedűs Imre János: A morál oskolája – Részlet a szerző gróf Mikó Imréről készülő regényéből

Petrőczi Éva: Károli-triptichon (vers)

Arday Géza: Vatai László gondolatai Umberto Eco regénye kapcsán. A rózsa neve

FIGYELŐ

Földvári István: A modern tudományos világkép a keresztyén vallás és az ateizmus szemszögéből

Békefy Lajos: Keresztyénüldözés a XXI. században – Csak a módszerek változnak

Fekete Csaba: Segíts, hadd áldjalak! Előzetes megjegyzések egy formálódó egyházzenei kötethez

30 éves a Károli Gáspár Református Egyetem

Trócsányi László: „Minőség és közösség az Egyetem jelszava”

Karasszon István: A hit és a tudás egységéről

Képzőművészet

Békési Sándor: „Ismét újra kell születnünk.” Gulácsy Lajos (1882-1932) életmű-kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában

Aniszi Kálmán: Életre kelt álom. Száz éve született Györkös Mányi Albert festőművész

10. Nemzetközi Színházi Olimpia

Feke György: Gyorsabban, Magasabbra, Művészibben – Néhány gondolat a Színházi Olimpiáról

100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Gimesi Zsuzsa: Vidd tovább a dallamot…

Film

Szücs Péter: Felemás huszárcsíny. Hadik

Petőfi állandó kiállítás a PIM-ben

Gimesi Zsuzsa: Költő lenni vagy nem lenni

Könyvszemle

Karasszon István: Jóban – rosszban. Bogárdi Szabó István, Prédikációk Jób könyvéről

Gimesi Zsuzsa: B. Tóth Klára, Két víz között. Kisoroszi emlékezete

Karasszon István: Kicsindi Enikő, A nagysallói református egyház története

A Kálvin Kiadó ajánlója

Deuterokanonikus bibliai könyvek magyarázó jegyzetekkel

Szikszai Béni: Mivé formálhat Isten keze? Ezékiel könyvének üzenete

Bajcsi Norbert: Szenvedéllyel. Utam a drogoktól a velünk élő Istenig

Gárdonyi Zsolt: Áldáskívánás négyszólamú vegyeskarra és orgonára

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Apostagi Zoltán költő, presbiter
Arday Géza író, irodalomtörténész
B. Mihály Csilla költő, grafikus, középiskolai tanár
Békefy Lajos Ph.D. református teológus, közíró, a MRE DC Irodalmi Szekciójának egykori elnöke
Békési Sándor református teológus
Csanády Márton szociológus, tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár
Feke György újságíró
Fekete Csaba ny. református lelkipásztor, főkönyvtáros, himnológus
Földvári István ny. kutató fizikus
Gáborjáni Szabó Botond történész, ny. gyűjteményi igazgató
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Hegedűs Imre János író, irodalomtörténész
Karasszon István teológus, teológiai egyetemi tanár
Márkus Mihály egyháztörténész, ny. püspök
Petrőczi Éva költő, író, műfordító, irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Szabó Előd református lelkipásztor, a Pápai Református Teológiai Akadémia intézetvezető egyetemi tanára
Szücs Péter újságíró, tartalomfejlesztési szakreferens
Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora
Veres Sándor ny. villamosmérnök, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.