A Kálvin Kiadó ajánlója

Biblia magyarázó jegyzetekkel. Revideált új fordítás (rúf2014), konkordanciával

A Magyar Bibliatársulat megbízásából kiadja a Kálvin Kiadó, 2018 B/5; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft

A kiadvány szerkesztői a revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegéhez illesztették a Stuttgarti magyarázatos Biblia (Stuttgarter Erklärungsbibel, rev. 2007) megfelelően átdolgozott magyarázatait: az egyes bibliai könyvek előtt olvasható történeti és tartalmi bevezetéseket, valamint a szövegrészek közé tördelt magyarázó jegyzeteket. Ezenfelül többféle függeléktáblázatot, bibliai térképeket, Tárgyi magyarázatokat és konkordanciát is találnak majd az olvasók ebben az új kiadásban.

„Isten iránti hálaadással adjuk át a Magyar Bibliatársulat tagegyházai gyülekezeteinek és minden magyar nyelven olvasó, közelben és távolban élő magyar testvérünknek a magyarázatos Biblia újabb kiadását. Jóllehet századokon át nemzedékek nőttek fel a kizárólag »kanonikus« szöveget tartalmazó Bibliákon, mégsem első ízben jelenik meg Biblia magyarázó jegyzetekkel. E tekintetben is a Károli Gáspár fordította Vizsolyi Biblia hű szellemi örökösei szeretnénk lenni, hiszen ebben az első teljes magyar nyelvű Bibliában lapszéli magyarázatok és szöveg közti tartalmi összefoglalások is olvashatók. A modern nyugati társadalom, így a magyar is egyre inkább eltávolodik a Bibliától, és ez is szükségessé tette a magyarázatos Bibliák régi hagyományának felelevenítését. A Magyar Bibliatársulat tagegyházainak tapasztalata szintén azt erősítette meg, hogy szükség van a legalapvetőbb bibliai fogalmakat, kortörténeti és földrajzi ismereteket közlő magyar nyelvű Bibliára.” (Részlet az Előszóból)

[[paginate]]

Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc: Összhang. Beszélgetések az Apostoli Hitvallásról

Kálvin Kiadó, 2017. B/6; 64 oldal; kartonált; 700 Ft

Hitünk legrégibb és legismertebb összefoglalása az Apostoli Hitvallás. Három bekezdés arról, hogy kik vagyunk és miben hiszünk mi, keresztyének. Minden szava olyan összefüggésekre mutat rá, amelyeket érdemes újra átgondolnunk. Fekete Ágnes rádiós szerkesztő és Szűcs Ferenc teológus beszélgetése végigvezet a hitvallás szövegén, felfrissítve ismereteinket, és mélyítve elköteleződésünket.

„A címlapra Andrej Rubljov ikonját tettük Egri Erzsébet másolatában. Úgy ábrázolta a Szentháromságot, mint a három angyalt, akit megvendégelt egykor Ábrahám Mamré tölgyesében. A három angyal harmóniája a Szentháromság egységét ábrázolja. Az ikonon úgy ül egy asztal mellett az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy még mi is odaférünk. Az asztal negyedik oldala üres.

Nagy megtiszteltetés, hogy Szűcs Ferenccel mi odatelepedhettünk ehhez az asztalhoz, és beszélgethettünk. Nem a tanító mesélt a tanítványnak, hanem mind a ketten tanítványok voltunk, és Jézustól kérdeztük meg, hol laksz? Mert szeretnénk hozzád elmenni. Ha az Atya, a Fiú és a Szent Lélek ismeretében szeretnénk növekedni, akkor nincs más út, mint ez a lekuporodás, ez a közös tanulás.

Az a jó tanítómester, aki maga is tanítvány. Elég már abból, hogy az emberek olyan magas pulpitust készítenek, hogy ők maguk már nem is látszanak. Hallgassunk arra inkább, aki úgy tanít, hogy maga is alázatosan tanul. Mi megkérdeztük egymástól, mit jelent nekem a hit? Hol vagyok ebben a történetben? Kicsoda Isten, és kicsoda Jézus, mit mondhatunk erről? (…) Isten hív minket, a mi hangunkat Összhangjába!” (Fekete Ágnes)

___________

Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (06-1)386-8267E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
kalvinkiado.hufacebook.com/kalvin.kiado

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján Gyülekezetpedagógiai kézikönyv ‒ Kálvin Kiadó, 2019. B/5 méret; 400 oldal; kartonált; 2000 Ft ‒ A keresztségben...