Confessio 2023/1

Negyvenhetedik évfolyam, első szám

Áldásokban gazdag Húsvétot kíván Olvasóinak
a Confessio Szerkesztősége

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Apostagi Zoltán: A kérdés üzenete

TÉMA: Református segítség Kárpátaljának, Ukrajnának

Krausz Tamás: Tézisek az orosz-ukrán háború „értelméről”

Katona Viktória: A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekülteket segítő tevékenységéről és kárpátaljai segítségnyújtásáról

Feke György – Hegedűs Márk: Isteni navigáció: „Az elmúlt évben 115-ször léptem át a határt”. Beszélgetés Pál Sándor református presbiterrel

Hegedűs Márk: Helyzetjelentés Kárpátaljáról. Beszélgetés Nagy Bélával, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzőjével

Huszár Pál: Egymás terhét hordozzátok!

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Balog Zoltán: 200 éves nemzeti imádságunk, a Himnusz

F. Nagy Sarolta: 375 éve hunyt el I. Rákóczi György, a „bibliás őrálló fejedelem”

TANÚSÁG

Karasszon István: Ernst Jenni (1927–2022)

Arday Géza: Elment Koncsol László (1936–2023)

Karasszon István: Medyesy M. László (1940–2022)

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László: Tendencia (vers)

B. Mihály Csilla: Március rügyei (vers)

Petrőczi Éva: Bárdnői pillanat (vers)

Aniszi Kálmán: Az igazság bajnokai voltak. Péter Miklós és társai börtönversei

Arday Géza: Vatai László az egyéniség életéről

Bodoky Richárd: A Grazban élő Biberauer Michael és Theodor találkozása Petőfi Sándor verseivel 1847-ben

Sajtos Orsolya: Böjti szél (vers)

Saitos Lajos: Szegek (vers) – Szerkesztőségi búcsú a költőtől

FIGYELŐ

Békefy Lajos: Az örmények védőangyaláról, Johannes Lepsiusról és a népirtásról

Kovács Enikő Hajnalka: Egyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében

Képzőművészet

Békési Sándor: A lélek lángoló lendülete. El Greco-kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Petőfi 200 – mozgó buszos kiállítás

Gimesi Zsuzsa: Átröpülök hosszában hazámon…

Színház

Aniszi Kálmán: Lezsák Sándor, Nyolcvan vödör levegő

Feke György: Petőfi-bicentenárium Európa kulturális fővárosában. Fizikai színháztól a befejezetlen drámáig

Újévi koncert a Zeneakadémián

Gimesi Zsuzsa: Ünnepi nyitány – és a két Dohnányi

Dokumentum-játékfilm Trianonról

Szücs Péter: Vagonlakók lettek. Béke – A nemzetek felett

Filmmúzeum a Duna TV-n

Csohány János: Királyok királya

Tárca

Szalay László Pál: Ki mit bír? (és hogyan…)

Könyvszemle

Seffer Valentina: Francis Schaeffer, Művészet és Biblia

Békefy Lajos: A konstruktív teológiáról és az egyénivé formálódásról – Grau, Marion, and Jason Wyman (Eds.) What is Constructive Theology? Histories, Methodologies, and Perspectives

Apostagi Zoltán: Missziológia, mindenkinek. Michael W. Goheen: Keresztyén misszió ma

Karasszon István: Bibliatudomány – merre tartasz? Jörg Jeremias, Habakuk

A Kálvin Kiadó ajánlója

Farkas József: A világ tele van Istennel. Három evangelizáció

Lábadi Károly: Hercegszöllős és zsinata

Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés az újszövetség korában. Próféták a páli gyülekezetekben

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Apostagi Zoltán költő, presbiter
Arday Géza író, irodalomtörténész
Balog Zoltán református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Békefy Lajos Ph.D. református teológus, közíró, a MRE DC Irodalmi Szekciójának egykori elnöke
Békési Sándor református teológus
Bodoky Richárd (1908-1996) református lelkipásztor, író, a Filadelfia Diakonissza Intézet és a Bethesda Kórház lelkész igazgatója
B. Mihály Csilla költő
Csohány János egyháztörténész, ny. teológiai professzor
Feke György újságíró
F. Nagy Sarolta református lelkész, ny. teológiai egyetemi tanár
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Hegedűs Márk újságíró
Huszár Pál ny. főgondnok, tanár
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár (KRE HTK)
Katona Viktória Kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkész (Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány)
Kovács Enikő Hajnalka teológiai egyetemi adjunktus (KRE HTK)
Krausz Tamás történész, ruszista, az MTA doktora, emeritus professzor
Petrőczi Éva költő, író, műfordító, irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Saitos Lajos költő, szerkesztő (1947-2023)
Sajtos Orsolya költő, hitoktató, drámapedagógus
Seffer Valentina vallástanár
Szalay László Pál református lelkipásztor, az Ökogyülekezet alapító tagja
Szücs Péter újságíró, tartalomfejlesztési szakreferens
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.