Confessio 2023/3

Negyvenhetedik évfolyam, harmadik szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Fazakas Gergely Tamás: Pusztító tűz és szelíd mécses

TÉMA: A mai társadalom kihívásai: LMBTQ+ és genderideológia

Molnár Ambrus: A nemiség, szexualitás és a házasság bibliai alapjai, valamint mai társadalmi kihívásai, különös tekintettel az LMBTQ+ ideológiára

Bagdy Emőke: A nemek forradalma, genderideológia, genderaktivitás napjainkban

TANÚSÁG

Végső búcsú Tellér Gyulától

Balog Zoltán püspök igehirdetése és imádsága

Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszéde

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Sípos Ferenc: Egy elfeledett reformkori tudós prédikátor – Sípos József (1775-1840)

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László: Változat változásra (vers)

B. Mihály Csilla: Ma megcsodáltad? (vers)

Feke György: Beszélgetés Timár Böskével, a Csillagszemű alapítójával

Arday Géza: Vatai László a megváltozott kor új látóhatáráról

Aniszi Kálmán: Az út bennünk van (elbeszélés)

Petrőczi Éva: Régimódi családi krónika (vers)

FIGYELŐ

Csanády Andrásné Bodoky Ágnes: A diakonissza életforma története Magyarországon és Nyugat-Európában

Korszakformáló keresztyének (1.)

Békefy Lajos: Beszélgetés a 97 éves Jürgen Moltmann professzorral

Az animációs filmkészítés stációi

Békési Sándor: Így készült a Toldi c. kiállítás a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon 

Petőfi-szimfónia

Gimesi Zsuzsa: Hubay Jenő 100 éves Petőfi-szimfóniája életre kelt

Képzőművészet

Aniszi Kálmán: Lélekben mindig otthon – Tóth Dezső festőművész kiállítása elé

Dekameron 2023 – Budapest Bábszínház

Feke György: Felnőttek meseterápiája bábokkal és kortárs novellákkal

Dokumentumfilm

Szücs Péter: Zákonyi S. Tamás, A nemzet aranyai

Protestáns Sokadalom

Gimesi Zsuzsa: Együtt ünnepeltünk

Könyvszemle

Bodolai Gyöngyi: A Mezőség apostola. Emlékkötet Hermán János nagysármási református lelkipásztorról

Aniszi Kálmán: Lezsák Sándor, Szellemfalu

Bakonyi István: Petrőczi Éva, A füst vállalása

Szabó Zoltán: Petrőczi Éva, Szent Hagyaték

Seffer Valentina: Így szól hozzám a Biblia – Kees de Kort képeivel

Zsirai László: A tapasztalat tanító jellege. Aniszi Kálmán, Vigyázva az ingoványon

Békefy Lajos: Vishal Mangalwadi, A Biblia a nyugati kultúra szíve

Karasszon István: Milyen tekintély? – Kókai-Nagy Viktor, Karizmatikus gyülekezetvezetés az Újszövetség korában. Próféták a páli gyülekezetekben

A Kálvin Kiadó ajánlója

Katona Béla: Imádság az év minden napjára

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Arday Géza író, irodalomtörténész
B. Mihály Csilla költő, grafikus, középiskolai tanár
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, professor emerita
Bakonyi István irodalomtörténész, író, kritikus, ny. főiskolai tanár
Balog Zoltán református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Békefy Lajos református lelkipásztor, egyházi közíró, szociáletika-kutató
Békési Sándor református teológus
Bodolai Gyöngyi szerkesztő (Marosvásárhely)
Csanády Andrásné Bodoky Ágnes okleveles vegyész, anyagtudományi tanácsadó, az MTA doktora 
Fazakas Gergely Tamás irodalomtörténész, presbiteri főjegyző
Feke György újságíró
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Karasszon István tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Molnár Ambrus református lelkipásztor
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
Petrőczi Éva költő, író, műfordító, irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Seffer Valentina vallástanár
Sípos Ferenc ny. újságíró
Szabó Zoltán református lelkipásztor
Szücs Péter újságíró, tartalomfejlesztési szakreferens
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.