Confessio 2016/3

Negyvenedik évfolyam, harmadik szám


TARTALOMJEGYZÉK:
 

MEDITÁCIÓ

Köntös László: Kérüx és mártír

TÉMA: Reformátusok ’56-ban és a megtorlás idején

Földváryné Kiss Réka: 1956 és a református egyház

Papp Vilmos: Ketten a XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok közül: a mártír Gulyás Lajos és a bebörtönzött Cseh Benő életútja

Sass Huba: Sass Kálmán érmihályfalvai lelkipásztor élete, mártíriuma és családjának sorsa

Kovács Zoltán: Lelkipásztorunk, Sass Kálmán emlékezete

Feke György – Czanik András: Portré az életfogytiglanra ítélt Varga László erdélyi ny. lelkipásztorról

Jakus Ágnes: Befogadottak (Ausztriában és a felsőőri gyülekezetben 1956-ban)

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Gaál Botond: „Eltétetett nekik az igazság koronája”. Emléktábla Czeglédi Péter gályarabnak, Léván

TANÚSÁG

Magyar Örökség-díjazott reformátusok

Berlász Melinda: Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt laudációja

Németh György: Ritoók Zsigmond laudációja

SZÉPMÍVESSÉG

Saitos Lajos versei: Por Isten szemében; Heródes testbeszéde

Albert Zsuzsa: Évtizedek múltán. ’56-os emlékeim a Magyar Rádióban

Albert Zsuzsa: Varga Dombi (vers)

FIGYELŐ

Miklóssy Endre: Mellérendelés. Karácsony Sándor az ember antológiai meghatározottságáról

Tenke Ábel: A Brazil Föderális Köztársaság igazgatásáról

Képzőművészeti kiállítás

Békési Sándor: A feltámadás kollázsai. Dr. Szarka Miklósné Darvas Gyopár „Virágok feltámadása” című kiállítása

Könyvszemle

Medvigy Endre: Salamon Konrád: Tizenkét nap szabadság 1956 ‒ Az első antikommunista forradalom

A Kálvin Kiadó ajánlója

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben. Válogatott írások

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa költő, ny. szerkesztő
Berlász Melinda zenetörténész
Békési Sándor teológiai tanszékvezető docens
Czanik András újságíró, Kárpát-medencei kapcsolattartó
Feke György újságíró, a reformatus. hu szerkesztője
Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke
Gaál Botond református teológus, az MTA doktora
Jakus Ágnes újságíró, a Parókia portál szerkesztője
Kovács Zoltán az Érmihályfalvai Református egyházközség főgondnoka
Köntös László református lelkipásztor, gyűjteményi főigazgató, egyházkerületi főjegyző
Medvigy Endre irodalomkutató, szerkesztő
Miklóssy Endre urbanista, egyetemi tanár
Németh György ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár
Papp Vilmos (1932-2016) református lelkipásztor
Saitos Lajos költő
Sass Huba ny. egyetemi tanár
Tenke Ábel abszolvált jogász

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.