„Eltétetett nekik az igazság koronája”

A Kálvin Kiadó ajánlója

Az első antikommunista forradalom

A feltámadás kollázsai

Mellérendelés. Karácsony Sándor az ember antropológiai meghatározottságáról

A Brazil Föderális Köztársaság igazgatásáról

Saitos Lajos versei

Évtizedek múltán − ’56-os emlékeim a Magyar Rádióban

Albert Zsuzsa verse

Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt laudációja

Ritoók Zsigmond laudációja

1956 és a református egyház

Ketten a XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok közül

Sass Kálmán érmihályfalvai lelkipásztor élete, mártíriuma és családjának sorsa

Lelkipásztorunk, Sass Kálmán emlékezete

„Hit, humorérzék, a vállalás öntudata”

Befogadottak

Kérüx és mártír