„Ha kevesbedünk, akkor edzeni kell erőinket aktív cselekvésekkel”

Ismerjük fel újra küldetésünk lényegét!

Hitelesség, időszerűség, egymásért érzett felelősség

Az irigyelt reformáció

„Buzgó imádkozással kell elkérnünk és megértenünk elrendelt feladatainkat”

A hiteles, Ige szerinti élet: beszéd nélküli prédikáció

Egyházszervezeti reformáció

Személyes példamutatás és feladatvállalás

„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róm 12,2)

Reformáció és egyházszervezet

Szervezet, irányítás és konfliktusmegoldás a gyülekezetben

Isten országának jó ízét továbbadni

Követésre méltó életminta, hiteles képviselet

Az egyház minden tagja felelős egyháza állapotáért és megújulásáért

Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

Imádkozó és hiteles keresztyén élet a megújulás záloga

Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

„Merjünk szeretni, mert tudom, Isten előbb szeretett!”

A kommunikáció: egyházat formáló erő

Megszokott reformáció – Egy református lelkész naplójából