Confessio 2021/1

Áldott Nagyhetet és Húsvétot kíván Olvasóinak
a Confessio Szerkesztősége

Negyvenötödik évfolyam, első szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Bálint Klára: Nincs húsvét nagypéntek nélkül!

TÉMA: Egyház és ifjúság

Pecsuk Ottó: Ezek a mai fiatalok

Bedekovics Péter: Árnyéknak és fénynek váltakozása. A református egyetemi misszió (nemcsak) Budapesten

Ablonczy Áron – Duráczky Bálint: 1300 fiatal véleménye. Avagy a 2020-as ökumenikus ifjúságkutatás eredményei

TANÚSÁG

Békési Sándor: Életpálya mint hitvallás. Emlékezés Szűcs Ferenc (1942-2020) református teológiaprofesszorra

Karasszon István: Molnár János (1938-2020) révkomáromi teológiai professzor

SZÉPMÍVESSÉG

Saitos Lajos: Nagyhéten (vers)

Sebestény-Jáger Orsolya versei: A feltámadás öröme; Az emmausi tanítványok

Arday Géza: Márai Sándor belső emigrációja. Vatai László véleménye a naplóíró Márairól

Aniszi Kálmán: Emlékest, avagy az árulás bére (elbeszélés)

FIGYELŐ

Ferenczi Andrea: A hála és a mentális egészség kapcsolata

Mátyus Aliz: Diák átrándulás

Bölcsföldi András: „Mozgatjátok az ifjúságot? Mozgatjátok az ifjúságot?” – A teológus ifjúság és az ifjúsági munka

Szabó Magdával a cívisvárosban

Kocsis Julianna: Beszélgetés Keczán Mariann muzeológussal

A zene házhoz megy

Gimesi Zsuzsa: Beszélgetés Kis Domokosné Tóth Évával a Nemzeti Filharmonikusok kreativitásáról a koronavírus idején

Múzeum karanténban

Fogarasi Zsuzsa: A Ráday Múzeum élete az elmúlt egy esztendőben

Dokumentumfilm

Feke György: Kiáltó kövek. David Attenborough, Egy élet a bolygónkon című filmjéről

Online musical

Szücs Péter: Szabó Magda Abigélje a Budapesti Operettszínházban

Könyvszemle

Hanula Gergely: Egeresi László Sándor – Kókai-Nagy Viktor (szerk.), Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából

Fekete Csaba: Megrendülés. Balog Zoltán, Nem csak kenyérrel… Beszédek, imádságok, írások a koronavírus idején

Szűcs Boglárka: Mike Berners-Lee, Nincs B bolygó. Kézikönyv a sorsdöntő évekhez

Egeresi László Sándor: Karasszon István, Az ószövetségi teológia történetéhez

Aniszi Kálmán: Németh Zsolt, A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai. Északkelet és a Tisza-völgye III. kötet

A Kálvin Kiadó ajánlója

Biblia neked. Interaktív kiadás fiataloknak

Lenkeyné Semsey Klára: Márk evangéliumának magyarázata

Szőke Attila Szilárd - Szőke Etelka: Közeledjetek! A párkapcsolat dinamikája

 

E számunk szerzői:

Ablonczy Áron református lelkész, az Ifjúságépítők vezetője
Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Arday Géza irodalomtörténész
Bálint Klára református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember
Bedekovics Péter református egyetemi lelkész (KRE), cserkészvezető, ifjúsági munkás
Békési Sándor református teológus
Bölcsföldi András református lelkész, spirituális (KRE HTK)
Duráczky Bálint szociológus
Egeresi László Sándor egyetemi docens (KRE HTK)
Feke György újságíró, a Reformatus.hu felelős szerkesztője
Fekete Csaba református lelkipásztor, ny. főkönyvtáros, hymnológus
Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus (KRE BTK)
Fogarasi Zsuzsa muzeológus, múzeumigazgató
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Hanula Gergely egyetemi tanár, kutatóprofesszor, klasszikus filológus (KRE HTK)
Karasszon István teológus, egyetemi tanár
Keczán Mariann muzeológus (Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
Kis Domokosné Tóth Éva hegedűművész, a Nemzeti Filharmonikusok tagja
Kocsis Julianna szerkesztő, újságíró (Reformátusok Lapja)
Mátyus Aliz író, szociológus, szerkesztő
Pecsuk Ottó teológiai egyetemi docens, a Magyar Bibliatársulat főtitkára
Saitos Lajos költő, szerkesztő
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkipásztor, tanár, költő
Szücs Péter újságíró, megbízott kommunikációs vezető (Reformatus.hu)
Szűcs Boglárka referens (KRE Teremtésvédelmi Műhely)

Hasonló anyagaink

Confessio 2021/3

A negyvenötödik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2021/2

A negyvenötödik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.