TÉMA: Az online gondolkodás világa

A Confessio 2014/4. számával – egyelőre – megszűnt a folyóirat papíralapú megjelenése. A MRE Zsinati Tanácsa 2014. december 3-i döntésének értelmében a Confessio kiadását a Kálvin Kiadó átmenetileg szüneteltetni kényszerül.

1977-ben – a hatalommal folytatott hosszas küzdelem után – jelent meg a Magyarországi Református Egyház Figyelője: a Confessio első évfolyamának első száma. A folyóirat 38 éven át igyekezett megszólítani a magyar református humán és reál (nem csak diplomához kötött) értelmiséget. Az 1980-as években 5000 példányban jelent meg, a rendszerváltozás után csökkenő példányszámban.

Az online megjelenéssel kapcsolatosan vannak pro- és kontra vélemények. Egyfelől: hosszabb szöveget, eligazító lábjegyzetet csak papíron képes az olvasó kellő intenzitással elsajátítani. S nem lehet garantálni évtizedek, évszázadok távlatában a szerverek meglétét és az akkori olvasó eszközök konvertibilitását. Másfelől: az ifjú értelmiségi generáció ma már túlnyomórészt a világhálóról szedi le információit és olvasmányait is.

A Kálvin Kiadó hivatalos tájékoztatása: „Szerkesztői szándék szerint a lap megjelenése az interneten addig is folytatódhat, amíg a nyomtatott kiadás újra lehetővé nem válik. A Confessio jövőjéről később születik döntés.”

Isten áldása legyen a Confessio online megjelenésén is!

A Szerkesztőség

Hasonló anyagaink

Online olvasás – online kultúra

Karasszon István reménykedik abban, hogy a Confessio új formájában is betölti azt a fontos hivatását, amire még évtizedekkel ezelőtt vállalkozott.