Confessio 2023/4

Áldott, meghitt Karácsonyt és
békés, boldog új évet kíván Olvasóinak
a Confessio szerkesztősége

Negyvenhetedik évfolyam, negyedik szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Nemes Pál: A mélységből kiáltok hozzád, Uram!

TÉMA: A 2022. évi magyarországi népszámlálásról

Református vagyok

Gundel Takács Gábor: Coming out – Református vagyok; Benczéné Dizseri Márta, valamint Tímár Sára vallomása

Tanulmányok

Csanády Márton: A 2022-es magyarországi utolsó (?) „hagyományos” népszámlálás eredményei és problémái

Márkus Mihály: És a számok néha könyörtelenek – Népszámlálás, és nemcsak népszámlálás

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

200 éve született Madách Imre

Balogh Csaba: „Nincs okunk panaszkodnunk Madáchra” – A Tragédia hiányzó reformáció-színe

TANÚSÁG

Karasszon István: Kozma Zsolt (1935-2023)

Karasszon István: Johannes Cornelis de Moor (1935–2023)

Hermán M. János: Jan van der Graaf emlékezete (1937-2022)

Arday Géza: Lator László (1927-2023)

SZÉPMÍVESSÉG

B. Mihály Csilla versei: Szelíd, ezüst folyón; Decemberi csengettyűszó; Magánykirály

Sebestény-Jáger Orsolya: Téli fohász (vers)

Sajtos Orsolya: Karácsonyi pirkadat (vers)

Vörös Éva: A Jópásztor (karácsonyi vallomás)

Aniszi Kálmán: Töprengés (gondolatok Adventben)

Arday Géza: Vatai László közéleti szerepvállalása (tanulmány)

Zsirai László versei: Megszületett; Lelkem így

FIGYELŐ

Szabó Zsolt: A presbitérium mint tanácskozó és döntéshozó testület

Korszakformáló keresztyének (2.)

Békefy Lajos: Beszélgetés Vishal Mangalwadival, India legismertebb református prédikátorával és filozófusával

Szárszó 2023

Duráczky Bálint: Megváltozott társadalmi közeg hatása a gyülekezetek közösségépítő erejére

Gaál Sándor: Népegyházból hitvalló egyház lettünk?

Géresi Róbert: Pillanatkép a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életéből

Képzőművészet

Békési Sándor: Istennek legszebb alkotása – Renoir-kiállítás a budapesti Szépművészeti Múzeumban

III. Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

Gimesi Zsuzsa: A Liszt életérzés folytatódik

Opera

Gimesi Zsuzsa: Kurtág György, A játszma vége

Színház

Feke György: Jubilál az Isteni ihletettségű emberiségköltemény. Madách: Az ember tragédiájának variációi

Animációs rajzfilm

Szücs Péter: Kojot négy lelke. Gauder Áron és Bereményi Géza alkotása

Petőfi 200. Emlékkiállítás Pápán

Schilde René: „Én középszerű ember nem leszek – Petőfi arcai”

Könyvszemle

Nyári Gábor: M. Kiss Sándor, Szembesülés. Válogatott írások, 1974–2023

Steinbach József: P. Tóth Béla, „A Te szavaid örömömre váltak nekem” – Gondolatok P. Tóth Béla, „Az én Atyám a szőlőműves” című igehirdetéskötetének olvasása közben

Karasszon István: Josephus Flavius bizonyságtétele. Steve Mason, Josephus és az Újszövetség

Confessio szerkesztősége: Gaál Botond, A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai

Arday Géza: Báger Gusztáv, Mint még soha

Békefy Lajos: Jürgen Moltmann, Minden végben kezdet rejtőzik

A Kálvin Kiadó ajánlója

Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk.): Ravasz 100

Bakk-Miklósi Kinga – Hézser Gábor: Pasztorálpszichológia

Kis Klára: Iskolai agresszió és egyházi iskolák

Kustárné Almási Zsuzsanna: Életre kelt történetek

Cs. Szabó Sándor: Kálvin

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Arday Géza író, irodalomtörténész
B. Mihály Csilla költő, grafikus, középiskolai tanár
Balogh Csaba irodalomtörténész, kritikus
Békefy Lajos református lelkipásztor, egyházi közíró, szociáletika-kutató
Békési Sándor református teológus
Benczéné Dizseri Márta középiskolai tanár
Csanády Márton szociológus, főiskolai tanár (KRE BTK)
Duráczky Bálint szociológus, egyetemi adjunktus (KRE BTK)
Feke György újságíró
Gaál Sándor református lelkipásztor-esperes, teológiai egyetemi tanár (DRHE)
Géresi Róbert református püspök (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház)
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Gundel Takács Gábor szerkesztő, műsorvezető
Hermán M. János református lelkipásztor (Hollandia)
Karasszon István református teológus, teológiai egyetemi tanár (KRE HTK)
Márkus Mihály egyháztörténész, ny. püspök
Nemes Pál ügyvéd, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka
Nyári Gábor történész, ügyvezető igazgató (Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár)
Sajtos Orsolya költő, református tanító, hitoktató , drámapedagógus
Schilde René történész, régikönyves könyvtáros
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkipásztor, középiskolai tanár, költő
Steinbach József református lelkipásztor, teológus, püspök
Szabó Zsolt jogász, egyetemi docens (KRE ÁJK)
Szücs Péter újságíró, tartalomfejlesztési szakreferens
Tímár Sára énekes, dalszerző, zenepedagógus
Vörös Éva ny. református lelkipásztor
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2024/2

A negyvennyolcadik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/3

A negyvenhetedik évfolyam, harmadik szám tartalomjegyzéke.