Confessio 2018/4

Negyvenkettedik évfolyam, negyedik szám

Áldott Karácsonyt és békés új esztendőt
kíván Olvasóinak
a Confessio Szerkesztősége

TARTALOMJEGYZÉK

MEDITÁCIÓ

Ablonczy Kálmán: Békesség Istentől!

TÉMA: Globális kérdések és evangéliuma válaszok

Áder János: „Nem a bolygót, önmagunkat kell megmenteni…”

Szöllősi-Nagy András: Víz: a 21. század nagy kihívása

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Vass Réka Adrienn: Az első nyomtatásban megjelent női szerzőségű könyv Magyarországon – Lorántffy Zsuzsanna: Moses es az Prophetak, 1641

SZÉPMÍVESSÉG

Sebestény-Jáger Orsolya: Advent küszöbén (vers)

Tóth-Máthé Miklós: Az ajándék (karácsonyi novella)

Arday Géza: A torontói magyar lelkész és filozófus. Vatai László pályaképe

Vatai László: Misztika (vers)

Hermán M. János: Pilinszky, Harmadnapon és Introitusz c. verseinek holland fordítása Hermán Moster Rebekkától

Füzesi Magda: Ima mindenkor (vers)

FIGYELŐ

Paul Mills: Az isteni gazdaság. Fordította: Gyura Gábor

Molnár Sándor Károly: „A miskolciak szép szavú papja”. Módszertani megfontolások Enyedy Andor református püspök életrajzának készítéséhez

Németh Dávid: Gondolkodó hitre segítés feladata a lelkigondozásban ‒ református örökségünk poimenikai jelentősége

Időszaki kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Békési Sándor: A Leonardo da Vinci-kérdés

Zene

Szűcs Péter: Transzcendens zenei élmény a reformációi gálaesten

Dokumentumfilm

Szoták Orsolya: Műanyagban fuldokló óceánok

Könyvszemle

Karasszon István: Református reformáció. Lányi Gábor János, A kálvinizmus nyitánya. Berni zwingliánusok és francia-svájci kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

Arday Géza: Megkésett emlékezés egy bibliográfia kapcsán – Kabdebó Tamás munkássága

Zsirai László: A lélek erejének jelenléte. Aniszi Kálmán: Felemás idill. Elbeszélések, esszénovellák

Aniszi Kálmán: Felelősen. Lezsák Sándor: A rozsdás kések ellenében. Válogatott írások

Szetey Szabolcs: Paládi Zsolt: Önmegvalósítás művészi fokon. Népfőiskolai elvek és gyakorlatok

A Kálvin Kiadó ajánlója

Michna Krisztina: Szolgálat az egyház peremén. A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének rendszerszemléletű vizsgálata

Hanula Gergely: Chrysostomos Szentírás-magyarázata. A Szentírás értelmezése a János evangéliumáról elmondott homíliákban

 

E számunk szerzői:

Ablonczy Kálmán református lelkipásztor
Áder János Magyarország köztársasági elnöke
Aniszi Kálmán író, esszéíró, publicista
Arday Géza irodalomtörténész
Békési Sándor református teológus, tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Füzesi Magda költő, író
Hermán M. János lelkipásztor, teológus (Hollandia)
Karasszon István református teológus, tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Mills, Paul közgazdász, az IMF vezető közgazdasági elemzője
Molnár Sándor Károly történész, református lelkipásztor (Németország)
Németh Dávid tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Sebestény-Jáger Orsolya lelkipásztor, költő, középiskolai tanár
Szetey Szabolcs református lelkipásztor, főiskolai docens
Szoták Orsolya újságíró
Szöllősi-Nagy András egyetemi tanár, az MTA doktora, hidrológus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Szűcs Péter újságíró
Tóth-Máthé Miklós író, költő
Vass Réka Adrienn lelkipásztor, doktorandusz
Vatai László (1914-1993) lelkész, filozófus
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.