„Ha kevesbedünk, akkor edzeni kell erőinket aktív cselekvésekkel”

Ismerjük fel újra küldetésünk lényegét!

Hitelesség, időszerűség, egymásért érzett felelősség

Az irigyelt reformáció

„Buzgó imádkozással kell elkérnünk és megértenünk elrendelt feladatainkat”

A hiteles, Ige szerinti élet: beszéd nélküli prédikáció

Egyházszervezeti reformáció

Személyes példamutatás és feladatvállalás

„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róm 12,2)

Isten országának jó ízét továbbadni

Követésre méltó életminta, hiteles képviselet

Az egyház minden tagja felelős egyháza állapotáért és megújulásáért

Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

Imádkozó és hiteles keresztyén élet a megújulás záloga

Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

„Merjünk szeretni, mert tudom, Isten előbb szeretett!”

A kommunikáció: egyházat formáló erő

Megszokott reformáció – Egy református lelkész naplójából

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

A „megújulásról”