Confessio 2020/4

Negyvennegyedik évfolyam, negyedik szám

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Steinbach József: Hatalommal…

TÉMA: A református egyház és küldetése a 2020-as években Magyarországon

Köntös László: A református egyházi szolgálat felelőssége a 2020-as években – az egyházi tisztségviselő szemével

A Confessio körkérdése: „Van egy álmom…” – Vízióm a 2020-as évek magyar református egyházáról

Karasszon István, Püski Lajos, Juhász Tamás, Csűry István, Bagdy Emőke, Szűcs Ferenc, Zán Fábián Sándor, Nagy Béla, Végh László, Tóth Péter László, Karsay Eszter, Csabina Sándor, Géresi Róbert, Fekete Vince, Szenn Péter válasza

TANÚSÁG

Pecsuk Ottó: In memoriam Tarr Kálmán (1947-2020)

Szép Mónika: A megnyert és az elnyert szabadság. Igehirdetés Szőcs Géza (1953-2020) koporsójánál

Orbán Viktor: Végtisztesség Szőcs Gézának

Tokics Imre: Isten hídembere – Prof. Dr. Szigeti Jenő (1936–2020)

Elhunyt Prof. Dr. Szűcs Ferenc (1942-2020)

SZÉPMÍVESSÉG

Sebestény-Jáger Orsolya versei: Advent; Messzi decemberek; Bölcsőd előtt

Juhász Alexandra: Karácsonyi hollók (elbeszélés)

Arday Géza: „Tapogatja ugyan a jövőt, de csak a múlt néz rá vissza” – Vatai László véleménye Szabó Magda két regényéről

Csontos Márta: A kötelességvállalás, mint a küldetéstudat attribútuma Reményik Sándor lírájában

Aniszi Kálmán: A vízhordó és a repedt cserépedény (elbeszélés)

Saitos Lajos: Ikon (vers)

Zsirai László: Parancsolat (vers)

FIGYELŐ

D. Molnár István: A XVI-XVII. századi lengyelországi protestánsok Károlyiakról és Kálaiakról

Fazakas Sándor: Egyházi tisztségeink a bibliai-reformátori tisztségértelmezés és hivatásetika mérlegén

Szakrális művészet

Gimesi Zsuzsa: Lehajlás a Földért. Beszélgetés B. Tóth Klára festő-restaurátor művésszel

Művészi grafikák

Békési Sándor: Összetartozás részben és egészben – Összetartozunk. A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve c. kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában

Dokumentumfilmek

Gimesi Zsuzsa: Jézus csak egy parancsot adott. Dokumentumfilm Pap László professzorról

Szücs Péter: Házat egy hűtő áráért. Az élni akaró dél-erdélyi Kóbor községről

Bunkermúzeum

Bóna Zoltán: Föld fölött harc – föld alatt játék

Utazó színház

Szücs Péter: A Déryné Programról

Könyvszemle

Fekete Csaba: A Geleji-kánonok. Fordította és az előszót írta: Buzogány Dezső

Karasszon István: Ókortudomány – protestáns tollal írva. Ritoók Zsigmond: Pillantás az ókortudományba

Seffer Valentina: John C. Lennox, Hol van Isten a koronavírus idején?

Albert Zsuzsa: Szélcsend. Ágh István versei

A Kálvin Kiadó ajánlója

Fekete Károly: Két percben. Ige – gondolat – fohász

Pecsuk Ottó: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai

Kálvin János: Evangéliumi harmónia I–III. Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata

Sally Ann Wright: Családi áhítatok a Bibliával. 365 áhítat és imádság az egész családnak

Lovas András: A bölcsesség kezdete

Bibliaolvasó Kalauz a 2021. évre


E számunk szerzői:

Arday Géza irodalomtörténész
Albert Zsuzsa író, költő, szerkesztő
Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, professzor emerita
Békési Sándor református teológus
Bóna Zoltán református lelkipásztor, a Theologiai Szemle főszerkesztője
Csabina Sándor a Zsinat világi tagja, egyházmegyei gondnok
Csontos Márta író, költő, műfordító, irodalomtörténész
Csűry István püspök (Királyhágómellék)
D. Molnár István egyetemi tanár, az MTA doktora
Fazakas Sándor teológiai egyetemi tanár
Fekete Csaba református lelkipásztor, ny. főkönyvtáros, hymnológus
Fekete Vince főgondnok (Felvidék)
Géresi Róbert lelkészi főjegyző (Felvidék)
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Juhász Alexandra ifjúsági referens
Juhász Tamás professzor emeritus (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
Karasszon István teológus, egyetemi tanár
Karsay Eszter református lelkipásztor
Köntös László gyűjteményi igazgató, lelkészi főjegyző
Nagy Béla főgondnok (Kárpátalja)
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
Pecsuk Ottó teológiai egyetemi docens, a Magyar Bibliatársulat főtitkára
Püski Lajos református lelkipásztor
Saitos Lajos költő, szerkesztő
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkipásztor, tanár, költő
Seffer Valentina vallástanár
Steinbach József református lelkipásztor, püspök
Szenn Péter püspök (Délvidék)
Szép Mónika református lelkipásztor
Szücs Péter újságíró, kommunikációs és tartalomfejlesztési szakreferens
Szűcs Ferenc református teológus, emeritus professzor
Tokics Imre tanszékvezető egyetemi tanár (Adventista Teológiai Főiskola)
Tóth Péter László református lelkipásztor (USA)
Végh László atomfizikus, tudományos főmunkatárs, ny. egyetemi tanár
Zán Fábián Sándor püspök (Kárpátalja)

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/1

A negyvennegyedik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.