Ökumenikus utak a Biblia országaiba

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ „Terra Sacra” útjaiért Istené a dicsőség – Gimesi Zsuzsa írása.

A 2015-ben jogutód nélkül megszűnő Ökumenikus Tanulmányi Központ (ÖTK) fennállása 25 évében, egyik fontos feladatának tekintette az ún. „Terra Sacra” programot, azaz tanulmányutak, zarándokutak szervezését és vezetését a Szentföldre, a bibliai országokba. Ennek az értékes munkának során több ezer magyar ember járhatta végig Bibliával a kézben azokat a szent helyeket, amelyeken maga Jézus is járt tanítványaival, amelyeken az apostolok jártak és az egyház megszületett. Ezek az utak egyrészt lelki feltöltődést, hitmélyítő alkalmakat, másrészt a különböző keresztyén felekezetű hívők barátságának, testvériségének elmélyítését szolgálták, mert megvalósult az ökumenikus gondolat lényege, hogy a résztvevők Jézus Krisztusra néztek és nem a felekezeti különbségekre. A sok, helyszínen szerzett új ismeret, a Szentírásban való egyre jobb eligazodást segítette.

Szentföldi zarándokút dr. Tóth Károly püspök úr és dr. Bajusz Ferenc professzor vezetésével hajdanán…

Amikor az Ökumenikus Tanulmányi Központ alakult, éppen Budapesten járt az izraeli turisztikai miniszter. Dr. Tóth Károly püspök, az ÖTK alapító elnöke a miniszter azon kérdésére, hogy milyen módon lehetne az Izraelben található bibliai helyszíneket magyarokkal is megismertetni azt felelte, hogy az ÖTK szentföldi úti programokat készül összeállítani, amelyek keretében a Szentírás országaiba hívő csoportokat szervez és vezet. Így született meg és került be az ÖTK alapító okiratába a „Terra Sacra” program. 1989 után az első szervezett szentföldi zarándokutakat Magyarországról az Ökumenikus Tanulmányi Központ szervezte és vezette. Kevesen tudják, hogy az utazási irodák csak ezután indítottak utakat Izraelbe. Manapság persze már vízum nélkül, jóval könnyebben lehet oda utazni, és a szervező irodák száma is jócskán megszaporodott.

… és 2015-ben Gimesi Zsuzsa vezetésével a jeruzsálemi Templom-hegyen

A kezdetektől 2003-ig dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai professzor szervezte és vezette az utakat. Halála után Gimesi Zsuzsa lelkész vette át a csoportok szervezését és lelki vezetését. Az ÖTK, 25 éves fennállása alatt a legtöbb utat a Szentföldre, Jézus nyomában címmel, Izraelbe szervezte. Az évek során a környező bibliai országokba is vittek csoportokat, így A Biblia és Egyiptom Egyiptomba, A Damaszkuszi út Szíriába, Az apostolok nyomában pedig Törökországba vezetett el sok keresztyén zarándokot. Jordánia és az egyiptomi Sínai-félsziget pedig Izraelhez kapcsolt látogatásként szerepelt a Terra Sacra programban. Rómába is sikerült csoportot vinni.

A betlehemi Pásztorok mezején a „barlangban” 2015 áprilisában

A „Terra Sacra” program az idők során új színekkel is gazdagodott. Az utóbbi években. Azoknak, akik korábban már ellátogattak Betlehembe, Názáretbe, Jeruzsálembe, újabb helyszínekkel kibővített utakat indítottunk. Szervezetten, csoportosan is jelentkeztek lelkészek, egyházközségi gondnokok, szolgálattévők, hogy Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának helyszíneit végiglátogassák. A gyökerek tartanak című utakra pedig keresztyén és zsidó felekezetű hívek együtt utaztak – két alkalommal is –, hogy a Szentföld és az egész teremtett világ békességéért közösen imádkozzanak Jeruzsálemben.

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ „Terra Sacra” útjaiért Istené a dicsőség.

Gimesi Zsuza

Hasonló anyagaink