Confessio 2019/4

Negyvenharmadik évfolyam, negyedik szám

Meghitt, áldott Karácsonyt
és békés új évet kíván
a Confessio Szerkesztősége!

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Kovács Tibor: Levegőt!

TÉMA: Globális kérdések és evangéliumi válaszok

Bibók Zsuzsanna: Az éltető (tiszta) levegő

Császár-Nagy Noémi: Babavágyó

TANÚSÁG

Péter Ferenc – Péter Mózes – Pálmainé Péter Erzsébet: Dr. Péter Zoltánra emlékezünk. Az egykori debreceni kollégiumi igazgató halálának 50. évfordulója

Orosz Károly: Málenkij robot okozta családi tragédiák Vecsésen

SZÉPMÍVESSÉG

Sebestény-Jáger Orsolya: Advent (vers)

Zsirai László: Karácsonykor… (vers)

Medvigy Endre: Féja Géza, a Viharsarok írója

Zsirai László: Micu hagyatéka. Tóth-Máthé Miklós emlékére (vers)

Szakonyi Károly: A kézirat itt megszakadt... - Tóth-Máthé Miklósra emlékezünk

Arday Géza: Egy hármas identitású magyar úr Amerikában. Charles Fenyvesi 82. születésnapjára

Tóth Sándor: Erdei keresztnél (vers)

Saitos Lajos: Szú a fában (vers)

FIGYELŐ

Romániai migrációs helyzetkép. Aniszi Kálmán beszélgetése Vetési Lászlóval

Prof. Dr. Nagy Barnára (1909-1969) emlékezve. Dr. Bodoky Richárd feljegyzése 1969 szeptember napjairól

Arday Géza: Kovács Imre szemléletének alakulása

Film

Békési Sándor: Csernobil

IV. Nemzetközi Zongorafesztivál

Szalay László Pál: Szemüveg és zsebkendő. Alexander Melnikov szólóestje

Zene

Gimesi Zsuzsa: Ünnephez méltó zeneművek a Budapesti Nyári Fesztivál kiemelt rendezvényén

Újságmúzeum

Szoták Orsolya: Életre kelt história

Színház

Szűcs Péter: Oda sem kell tartanunk a másik orcánkat. Az ember tragédiája a Nemzeti Színházban

Könyvszemle

Karasszon István: Az újszövetségi kor történésze. Kókai Nagy Viktor, Josephus és a próféták

Aniszi Kálmán: Nászta Katalin, Thália Erdélyi napszámosai

Karasszon István: Lelkészek pasztorációja. Siba Balázs, Pasztorálteológia. A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében

Kövesdy Zsuzsanna: Egy rádiós irodalmi szerkesztő emlékei. Albert Zsuzsa, Az ötvennegyedik év, 1954-2008

A Kálvin Kiadó ajánlója

Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret

Hill, Craig C.: Közöttetek ne így legyen! Státusz és ambíció Jézus követésében

Dávid Gyula (szerk.): Reményik Sándor összes verse I-II.

Koppándi Botond Péter: Az új homiletika és az amerikai protestáns prédikálás megújulása

Kálmánchey Márta: A belső ember megújulása. Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez

Németh Tamás: A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában

Revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014)

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, publicista, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Arday Géza irodalomtörténész
Békési Sándor református teológus, tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Bibók Zsuzsanna levegőtisztaság-védelmi szakértő
Bodoky Richárd (1908–1996) református lelkész, író, a Filadelfia Diakonissza Intézet alapítója és Bethesda Kórház Igazgató lelkésze
Császár-Nagy Noémi klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, tanszékvezető egyetemi docens (KRE BTK Pszichológiai Intézet), tagozatvezető (Pszichoszomatikus Ambulancia)
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Karasszon István református teológus, tanszékvezető teológiai egyetemi tanár
Kovács Tibor református lelkipásztor
Kövesdy Zsuzsanna szerkesztő, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa
Medvigy Endre irodalomkutató, szerkesztő
Orosz Károly ny. mérnök, helytörténeti kutató
Pálmainé Péter Erzsébet ny. matematika-fizika tanár, alkalmazott matematikus
Péter Ferenc endokrinológus szakorvos
Péter Mózes radiológus szakorvos, ny. professzor
Saitos Lajos költő, szerkesztő
Sebestény-Jáger Orsolya református lelkipásztor, középiskolai tanár, költő
Szakonyi Károly író, drámaíró, dramaturg
Szalay László Pál református lelkipásztor, az Ökogyülekezet alapító tagja
Szoták Orsolya újságíró
Szűcs Péter újságíró
Tóth Sándor (1939-2019) költő, író, újságíró
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

Hasonló anyagaink

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/2

A negyvennegyedik évfolyam második számának tartalomjegyzéke.