„Absolutely nothing!”

In memoriam Szesztay Mária

Tóth Kálmán: Ószövetségi biblica theologia

Emlékezés Édesapámra, dr. Tóth Kálmánra

„A bibliafordító szükségképpen bibliatudós…” ‒ A bibliafordító dr. Tóth Kálmán professzor

Tóth Kálmán exegetikai munkássága

Tóth Kálmán héber nyelvtana kapcsán

Tanítványi emlékezés dr. Tóth Kálmánra

Húsvét – bombák hullása közt

Ösztönösség és fegyelem

Felvette saját személyisége természetes terjedelmét

Schweitzer József (1922–2015)

Búcsúzunk Ladányi Sándor professzortól (1937-2014)