A reformáció a mai keresztyén öntudatban

Személyes példamutatás és feladatvállalás

Szervezet, irányítás és konfliktusmegoldás a gyülekezetben

Confessio 2017/2

Arany János és a kálvinizmus

Isten országának jó ízét továbbadni

Követésre méltó életminta, hiteles képviselet

Az egyház minden tagja felelős egyháza állapotáért és megújulásáért

Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

Imádkozó és hiteles keresztyén élet a megújulás záloga

Több bátorsággal és nagyobb elszántsággal

„Merjünk szeretni, mert tudom, Isten előbb szeretett!”

A kommunikáció: egyházat formáló erő

Megszokott reformáció – Egy református lelkész naplójából

A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

Solus Christus crucifixus

Confessio 2017/1

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

A „megújulásról”